Föreläsning om astronauters hälsa

Bild på David CostillGIH:s hedersdoktor David Costill är en internationellt framgångsrik forskare inom fysiologi och har även varit gästforskare vid GIH på 70- och 80-talen. Hans böcker inom fysiologi är internationellt kända och textboken "Physiology of Sport and Exercise" har översatts till fjorton språk. I föreläsningen "Training to survive on Mars" berättar han om hur astronauternas fysiska hälsa påverkas vad gäller kardiovaskulärt funktion, styrka och muskelförlust.

För att få veta hur kroppar upplever viktlöshet genomfördes olika forskningsprojekt där försökspersoner var sängliggande under två veckor. Under denna period duschade de, åt, gick på toaletten utan att lämna sängen. De skulle dessutom ha huvudet i en lutning nedåt på sex grader för att så nära som möjligt uppleva viktlösheten. Dessa försök har återupprepats där försökspersoner har fått ligga i 90 och 180 dagar. Muskelprover togs i låret och vaden innan och efter själva försöket för att mäta skillnader i muskelegenskaper.

Bild på David CostillMinskning av muskelmassa

Resultatet i forskningsprojektet visade att en stor del av muskelmassan förlorades, vilket borde vara samma effekt när en kropp är i rymden. Den sammanlagda minskningen av både muskelmassa och styrka efter två månader var 20 procent och frågan är hur stor minskningen av muskelmassan skulle vara vid en resa till Mars som tar ett år?

Forskning på 60-talet om vad som händer i kroppen vid rymdresor var väldigt begränsad. Därför var den träningsutrustning som togs fram för rymdfarkoster enkel och bidrog väldigt lite till att bevara muskler. NASA insåg på 1970-talet att en förutsättning för astronauter var att de skulle vara fullt friska och att de skulle utöva fysiska aktiviteter i själva farkosten. I Apollo installerades därför flera olika träningsutrustning, men enligt David Costill, var dessa värdelösa:
– När de utförde dessa aktiviteter, som att cykla eller gå på ett löpband i ett viktlöst tillstånd, kunde de samtidigt prata och den låga ansträngningsnivå bidrog inte till någon som helst muskeluppbyggnad. Men om de utövar för stora ansträngningar med högintensiva aktiviteter är problemet att det är svårt att få läkarvård i rymden...

Bild på David CostillEj förankrad träningsutrustning

David Costill och hans forskarkolleger har tagit fram rekommendationer som NASA har hörsammat och idag finns det bättre utrustning med vilken astronauterna kan träna med tyngre motstånd. Ett problem med träningsutrustningen i farkosten är att de inte får monteras fast i själva farkosten då vibrationerna kan påverka själva farkostens dynamik i rymden.
– Idag har den tidigare två timmars lågintensiva träningen ersatts av en mer effektiv träning där de kan välja mellan att cykla, springa eller lyfta vikter. Intensiteten är på mellannivå, vilket ligger på den nivå där skaderisken är låg men där det ändå ger effekt.

David Costill och hans forskargrupp mätte besättningen vid The International Space Station vid tre olika tillfällen och det visade sig att på grund av de övningar astronauterna genomförde har de lyckats bevara större delen av muskelmassan.