GIH:s akademiska högtid 2016

Gymnastik- och idrottshögskolan arrangerade Akademisk högtid lördagen den 14 maj 2016. Under denna högtid utsågs en hedersdoktor, professorer installerades och doktorer promoverades. Dessutom uppmärksammades docenter och de licentiater som har gått forskarskolan.

Anledningen till att den akademiska högtiden äger rum i maj är för att GIH bildades den 5 maj 1813. Då grundade Linggymnastikens fader Pehr Henrik Ling GIH på inrådan av den svenska kungen Karl XIII. Då högskolan varit verksam i över 200 år gör det GIH till världens äldsta idrottshögskola.

Klicka på bilden för att starta filmen om GIH:s Akademiska högtid

Klicka på bilden ovan så startas filmen eller klicka på denna länk.

Dokumentation från föreläsningarna

Den akademiska högtiden inleddes klockan 10:00 med öppna, installationsföreläsningar som är var öppna även för allmänheten. Här kan du ta del av programmet. (länk) 

Hedersdoktor David Costill inledde föreläsningsserien med en föreläsning om hur austronauter kan bibehålla sin fysiska styrka vid rymdfärder. Därefter tog 16 av GIH:s professorer, doktorer och docenter vid. Här kan du ta del av filmen från föreläsningarna och ceremonin. (länk)

En del av föreläsningarna har dokumenterats:

Text och bilder från ceremoninBild när David Costill tar emot diplomet

GIH arrangerade för första gången sin egen akademiska högtid. Högtidsceremonin inleddes med en procession tågade in i GIH:s aula. Under denna ceremoni utsågs David Costill, professor emeritus vid Ball State University i USA, till GIH:s hedersdoktor. Under ceremonin delades det ut medaljer och diplom till GIH:s professor, docenter, doktorer och licentiater. Dessutom uppmärksammades de forskare vid GIH som fått vetenskapliga priser. Det bjöds på dansundervisning och GIH:s egen Jubileumskör sjöng flera uppskattade sånger. Ta del av dokumentationen från ceremonin. (länk)

Så utses hedersdoktorer vid GIH

Under ceremonin promoveras de doktorer som avslutat sin forskarutbildning och disputerat vid GIH. De nya professorer som tillsatts installeras även formellt. I samband med doktorspromotionen utses även en hedersdoktor. Vid GIH utser rektorn efter förslag från Forsknings- och forskarutbildningsnämnden, FFN. Samtliga medarbetare får möjlighet att lämna in förslag på personer och nämnden lämnar därefter förslag till rektorn. Här råder sekretess till dess att beslutet är fattat. För att få bli GIH:s hedersdoktor ska den personen i fråga ha anknytning till GIH eller haft ett samarbete, inte vara hedersdoktor inom samma område vid ett annat universitet/högskola samt gjort egna omfattande insatser.

Bild på Dave CostillGIH har utsett David Costill till 2016 års hedersdoktor. David Costill är professor emeritus vid Ball State Universitetet i USA. Många studenter vid GIH har tagit del av hans böcker inom fysiologi som bland annat den internationellt kända textboken "Physiology of Sport and Exercise", vilken har översatts till fjorton språk. Hans enastående vetenskapliga produktion innehåller bland annat avslutat handledning av 32 doktorander och över 430 peer reviewed vetenskapliga artiklar i ämnet idrottsfysiologi. Under 1970-talet var han gästforskare vid GIH, undervisade studenterna och hade nära samarbeten med forskarna.

Bild på Pia SundhageUnder 2013 utsågs Pia Sundhage till GIH:s första hedersdoktor med motiveringen: "Pia Sundhage är en förebild och pionjär inom fotboll, hon har examen från specialidrottslärarlinjen vid GIH i slutet 80-talet, hon är en uppskattad föreläsare på tränarutbildningen GIH och i idrottsrörelsen inom ämnet ledarskap, en mycket kunnig fotbollstränare som lägger hela sin själ i sin roll som ledare, hon har gedigen erfarenhet som klubbtränare i Sverige och USA samt är internationellt framgångsrik förbundskapten i öst (Kina, assisterande) och väst (USA, två OS-guld)".