GIH:s Akademiska högtid 2020

Den Akademiska högtiden arrangeras fredagen den 8 maj 2020. Under denna dag blir det föreläsningar i aulan som efterföljs av en ceremoni. Vid högtiden promoveras utsedd hedersdoktor och disputerade doktorer, ny professor installeras och docenter antas.

Anledningen till att den Akademiska högtiden äger rum i maj är för att GIH bildades den 5 maj 1813. Då grundade Linggymnastikens fader Pehr Henrik Ling GIH på inrådan av den svenska kungen Karl XIII. Då högskolan varit verksam i över 200 år gör det GIH till världens äldsta idrottshögskola.

Anmälan (länk)

Klicka på länken för anmälan till Akademiska högtiden.

Öppna föreläsningar

Den akademiska högtiden inleds i aulan med öppna installationsföreläsningar. Det är fri entré till dessa och de är öppna även för allmänheten.

09:00-10:00 Föreläsningar av doktorer
10:15-11:15 Föreläsningar av docenter
11:30-12:00 Föreläsning av professor
12:00-13:00 Paus 
13:00-14:00 Föreläsning av hedersdoktor

Promoveringsceremoni och högtidsmiddag

GIH:s aula öppnar klockan 15:30 och ceremonin börjar strax innan klockan 16:00. Under denna högtid promoveras hedersdoktorn och doktorer, dessutom installeras professorn och docenter antas. Ceremonin varvas med underhållning i aulan.  

Se dokumentationer från tidigare Akademiska högtider från 2018 och 2016. 

Detta program kommer att uppdateras.