GIH:s Akademiska högtid 2020

Den Akademiska högtiden arrangeras fredagen den 8 maj 2020. Under denna dag blir det föreläsningar i aulan som efterföljs av en ceremoni. Vid högtiden promoveras utsedd hedersdoktor och disputerade doktorer, ny professor installeras och docenter antas.

Anledningen till att den Akademiska högtiden äger rum i maj är för att GIH bildades den 5 maj 1813. Då grundade Linggymnastikens fader Pehr Henrik Ling GIH på inrådan av den svenska kungen Karl XIII. Då högskolan varit verksam i över 200 år gör det GIH till världens äldsta idrottshögskola.

Anmälan (länk)

Klicka på länken nedan om du ska gå på den Akademiska högtiden.

Anmälan till Akademiska högtiden.

Öppna föreläsningar

Den akademiska högtiden inleds i aulan med öppna installationsföreläsningar. Det är fri entré till dessa och de är öppna även för allmänheten.

09:00-10:00 Föreläsningar av doktorer
10:15-11:15 Föreläsningar av docenter
11:30-12:00 Föreläsning av professor
12:00-13:00 Paus 
13:00-14:00 Föreläsning av hedersdoktor

Promoveringsceremoni och högtidsmiddag

GIH:s aula öppnar klockan 15:30 och ceremonin börjar strax innan klockan 16:00. Under denna högtid promoveras hedersdoktorn och doktorer, dessutom installeras professorn och docenter antas. Ceremonin varvas med underhållning i aulan.  

Se dokumentationer från tidigare Akademiska högtider från 2018 och 2016. 

Detta program kommer att uppdateras.

Adress till denna sida: www.gih.se/akademisk_hogtid