Fysisk aktivitet som behandling

Den tredje och sista delen hanterade fysisk aktivitet som en behandling inom sjukvården. Den handlade om vad ert parti gör för att förbättra möjligheten för vården att genomföra fysisk aktivitet för att behandla och förebygga sjukdomar.

Här kan du se filmen från den tredje delen av seminariet. Klicka på bilden så startar filmen.

 

Klicka på bilden så startar filmen

Sammanfattning av tredje delen av seminariet

 Bild på Mats BörjessonMats Börjesson, professor och läkare, föreläste om den utmaning som sjukvården står inför genom att föra över kunskapen om betydelsen av fysisk aktivitet till sjukvården i praktisk handling. Många läkare tar sig inte tid att råda patienter att röra på sig utan ser det som att de inkräktar på patienternas personliga integritet, men patienter vill ha råd om livsstil. Här finns alltså en stor skillnad mellan vad vården ger och vad patienterna vill ha.

Socialstyrelsen tog år 2011 fram nationella riktlinjer där hälso- och sjukvården ska ge råd till alla inaktiva i form av skriftliga tillvägagångssätt som fysisk aktivitet på recept (FaR) eller stegmätare och att detta ska följas upp. FaR är en beprövad metod som visar att den ger högre aktivitet och livskvalitet. Boken FYSS används idag som en uppslagsbok där man ser vilken aktivitet som passar respektive sjukdom. Boken används i Europas alla länder som referensbok i alla länder och ska översättas till bland annat vietnamesiska och arabiska.

Halverad risk för diabetes

En finsk studie på 500 män och kvinnor i medelåldern med kraftig övervikt i förstadiet till diabetes fick råd att äta mer fiber och röra på sig för att gå ner i vikt. Efter fyra år var risken för diabetes halverad, men de fick även bättre blodtryck, mindre midjeomfång och lägre kolesterolvärde. Detta visar tydligt att dessa råd ger stora samhällsekonomiska vinster men även vinster för patienternas lidande. Det har även visat sig att sjukare patienter med stabil kärlkramp ger motion lika god effekt som bollsprängning.

Så varför införs inte fysisk aktivitet som en behandling inom den svenska sjukvården? En del menar att det är svårt att bryta ett beteende, men det har gått vad gäller rökning, säger Mats Börjesson. Däremot saknas stöd från ledningen, det finns inga ersättningssystem eller tid för utbildning. Men universiteten är också ansvariga då det har visat sig att de som börjar läsa till läkare är mer positiva till att ändra patienters livsstil i början av sin läkarutbildning än när de går ut fem år senare.

Politiska panelen

Därefter var det dags för den politiska panelen som bestod av Filippa Reinfeldt (m), sjukvårdslandstingsråd från Stockholms läns landsting, Gunnar Sandberg (s) sitter i socialutskottet, Torbjörn Björlund från vänsterpartiet är ledamot i försvarsutskottet och suppleant i arbetsmarknadsutskottet och kulturutskottet, Hans Backman är ledamot i Socialförsäkringsutskottet och Folkpartiets idrottspolitiske talesperson, Andreas Carlson även han idrottspolitisk talesperson för kristdemokraterna, stadsrådsersättare för Stefan Attefall och sitter även med i Kulturutskottet, Miljö- och jordbruksutskottet, Näringsutskottet och Trafikutskottet.

Bild på Karin Henriksson-LarsénKarin Henriksson-Larsén är moderator och panelen fick sedan svara på frågan om hur man kan öka möjlighet att föra in fysisk aktivitet som behandling inom sjukvården.

Filippa Reinfeldt (m) menar att detta är mer aktuellt än någonsin då det ses som en behandling. Hon har infört ett bonussystem inom primärvården i Stockholm för både grupp och individuellt för att använda kompetensen på bästa sätt.

Enligt Gunnar Sandberg (s) verkar lättare för en läkare att fråga en patient om rökning och mängden alkohol än fråga om motion.

Torbjörn Björlund (v) vill införa återbesök för de som får motion på recept för att se till att patienter verkligen rör på sig.

Andreas Carlson (kd) vill få fler fysioterapeuter i sjukvården.

Ett stort problem för äldre är den ofrivilliga ensamheten och Torbjörn Björlund vill bygga fler träffpunkter så att äldre personer får chans att träffas, äta och träffa kompetent personal.

En fråga från publiken berör varför inte FaR är subventionerat då det ska ses som en behandling. Vid recept för medicin träder högkostnadsskyddet in.