Fysisk aktivitet för alla

Under den första delen av seminariet hanterades frågan: Hur tänker ni agera så att alla svenskar, oavsett utbildningsnivå, socialt nätverk, ekonomi, etnicitet, demografi och kön, har möjlighet att nå upp till de nationella rekommendationerna?

Här kan du se filmen från den första delen av seminariet. Klicka på bilden så startar filmen.

Klicka på bilden så startar filmen

 

Sammanfattning av första delen av seminariet

Bild på Mats BörjessonMats Börjesson, professor och läkare på GIH, inledde med en vetenskaplig föreläsning och informerade oss bland annat att vara fysisk inaktivitet rankas som den fjärde viktigaste riskfaktorn för att dö, enligt WHO. Om man däremot är fysiskt aktiv halveras risken för hjärt- kärlsjukdom och förtida död. De som har störst nytta av att ändra sina levnadsvanor och börja röra på sig är de som inte rör på sig alls jämfört med de som redan rör sig mycket.

Svenska Läkarsällskapet och Svensk idrottsmedicinsk förening har tagit fram nationella rekommendationer om fysisk aktivitet. De rekommenderar 150 minuters aktivitet varje vecka och den helst ska vara uppdelad i 10 minuter daglig aktivitet åt gången i ett intensivt tempo.

Mats Börjesson visar även ett diagram från Eurobarometern där 91 procent av svenska folket uppger att de sportar. Här framställs det som att vi är det mest aktiva i Europa, men om man läser igenom undersökningen noga framkommer att Sverige ligger på sista plats vad gäller vardaglig aktivitet. Samma undersökning visar dessutom att vi sitter mest i hela Europa...

Den politiska panelen

Därefter var det dags för den politiska panelen som bestod av Filippa Reinfeldt (m), sjukvårdslandstingsråd från Stockholms läns landsting, Gunnar Sandberg (s) sitter i socialutskottet, Torbjörn Björlund från vänsterpartiet är ledamot i försvarsutskottet och suppleant i arbetsmarknadsutskottet och kulturutskottet, Hans Backman är ledamot i Socialförsäkringsutskottet och Folkpartiets idrottspolitiske talesperson, Andreas Carlson även han idrottspolitisk talesperson för kristdemokraterna, stadsrådsersättare för Stefan Attefall och sitter även med i Kulturutskottet, Miljö- och jordbruksutskottet, Näringsutskottet och Trafikutskottet.

Bild på Karin Henriksson-LarsénModerator Karin Henriksson-Larsén, rektor på GIH, berättade om kampanjen ”1 timme om dagen” som syftar till en timmes daglig rörelse genom hela livet. Hon informerade även om den gallup-undersökning som GIH genomfört bland Sveriges befolkning där tusen personer har fått svara på frågan om de kan tänka sig att vara fysisk aktiva en timme om dagen om det gavs möjlighet i form av utökade tider i simhallar, upprätta fler utegym, belysa spring- och promenadvägar samt behålla ströv- och grönområden. 81 procent svarade ”ja”. Därefter frågade Karin Henriksson-Larsén panelen om de anser det värt att jobba för att svenskar ska ha rätt till fysisk aktiv varje dag svarade alla ”ja”.

Torbjörn Björlund (v) anser att siffran är intressant, men säger att det måste promenadstråk eller cykelväg där man bor eller arbetar för att kunna ta sig till och från sin arbetsplats. Detta är en grundläggande fråga vad gäller samhällsbyggande för att locka fler att cykla eller promenera i stället för att åka bil.

Hans Backman (fp) bad riksdagens utredningstjänst att räkna på det kostar samhället att inte agera och införa mer fysisk aktivitet i form av sjukskrivningar och mediciner. Han fick svaret cirka 50 miljarder årligen.

Bild på Filippa ReinfeldtFilippa Reinfeldt (m) betonar att en klok stadsplanering stimulerar till att fler rör på sig med spontanidrott på idrottsplatser och utegym för ungdomar och äldre personer. En timmes rörelse per dag behöver inte vara en kostnad då det bidrar till både bättre skolresultat och bättre hälsa då det bidrar till en vinst för hela samhället. Filippa Reinfeldt vill även att kvinnor i kvinnodominerade yrken, som undersköterskor i vården som utför fler tunga dagliga lyft, ska ha samma rättigheter att träna på arbetstid som inom polis och räddningstjänst.

Bild på Torbjörn BjörlundTorbjörn Björlund (v) ser att idrott följer samhällsutvecklingen och är en fråga om resurser som så många andra viktiga samhällsfrågor. Däremot bör daglig fysisk aktivitet ses om en investering som bidrar till minskade kostnader i framtiden. Vissa skolor i vissa områden har svårt att få pengar att räcka till böcker, vilket gör det svårt för dem att prioritera detta. Men detta är en grundläggande fråga som måste prioriteras!

Kommentar från publikens var att frågan bör lyftas till ett ledarskapsperspektiv då det idag är tre politiker på regeringsnivå som är ansvariga för folkhälsan. Det bör inrättas en hälso- och idrottsminister som samlar detta ägarskap. Torbjörn Björlund (v) anser att det handlar om samordning, men hur organiserar en minister eller ett departement som ansvarar för alla hälsofrågor? Problemet är att området spänner över många samhällsfrågor och därför kanske det är bättre att ha en samordning.