Daglig fysisk aktivitet

Den andra delen av GIH:s seminarium hanterade frågan: Vad gör ert parti för att ge svenska barn i grundskolan och gymnasiet rätt till daglig fysisk aktivitet?

Här kan du se filmen från andra delen av seminariet. Klicka på bilden så startar filmen.

Klicka på bilden så startar filmen

 

Sammanfattning av andra delen av seminariet

Bild på Suzanne LundvallSuzanne Lundvall är docent i pedagogik och idrottslära på GIH och inleder den andra delen med en vetenskaplig föreläsning om att ge svenska barn i grundskolan och gymnasiet rätt till daglig fysisk aktivitet. Hon inleder med att detta ska ringas in i en politisk handling där vi inte bara pratar om att det ska genomföras utan snarare hur och vad vi ska göra.

Vetenskaplig data visar att barnens rörelsekompetens sjunker och att sambandet mellan motoriskt kunnande och muskulär styrka är starkt. För att kunna utföra enkla förflyttningar och rörelser krävs en viss muskulär styrka och därför är det extremt viktigt attt bygga barns styrka, koordination och balans med lust och glädje. Utan detta skapas en rörelseosäkerhet, en tveksam självbild som minskar barnens möjligheter att röra sig under raster.

I början av 90-talet tog USA fram rekommendationer om att vuxna ska röra på sig cirka 30 minuter per dag och att barn och unga ska röra sig mellan 60 och 90 minuter per dag. Dessa aktiviteter ska dessutom utföras två gånger i veckan och innefatta muskulär träning och kondition. Samtidigt som dessa rekommendationer minskar Sverige sina idrott och hälsa lektioner med 40 procent. Det har bidragit till att vi idag har problem med att färre är aktiva och en del inte rör på sig.

Idrottslektioner viktiga för barns hälsa

Suzanne visar ett diagram där unga personer i en studie har använts sig av en stegräknare. En normal dag går ungdomar cirka 25 000 steg, men studien visade att en del ungdomar når upp till endast mellan 6 000 och 7 000 steg per dag. En idrottstimme medför att barn rör på sig cirka 4-5 000 steg, vilket visar hur viktigt detta ämne är för barnens hälsa.

Idag finns tillräckligt med vetenskaplig data som tyder på sambandet mellan fysisk aktivitet och kognition. Nu kan vi skriva en debattartikel med rubriken ”Mer idrott ger bättre betyg”. Kanske detta är lösningen på PISA-resultatet? Mer idrott kan stärka barnens fysiska och mentala hälsa, öka deras koncentrationsförmåga och påverka de kognitiva möjligheterna.  

Länder som Finland, Danmark och Norge har gjort uträkningar och i samband med kognition, inaktivitet, övervikt, prestation och i Finland har de kommit fram till att de år 2016 ska förstärka antalet en timme i veckan till timmar för idrott och hälsa med tre tillfällen i veckan, men de har även infört ett speciellt hälsoämne och med aktiviteter utanför skoltid. Norge har idag de 701 timmar som de fördelar på hela grundskolan. Sverige har 500 timmar. Norge har även infört en timmes fysisk aktivitet per dag Danmark har samma timaantal men utökat med 45 minuters aktivitet per dag, men de har lagt ett stort utbildningsuppdrag på utbildningsdepartementet som ska arbeta fram hur denna aktivitet ska gå till.

Politiska panelen

Därefter var det dags för den politiska panelen att kliva upp scenen som bestod av Filippa Reinfeldt (m), sjukvårdslandstingsråd från Stockholms läns landsting, Gunnar Sandberg (s) sitter i socialutskottet, Torbjörn Björlund från vänsterpartiet är ledamot i försvarsutskottet och suppleant i arbetsmarknadsutskottet och kulturutskottet, Hans Backman är ledamot i Socialförsäkringsutskottet och Folkpartiets idrottspolitiske talesperson, Andreas Carlson även han idrottspolitisk talesperson för kristdemokraterna, stadsrådsersättare för Stefan Attefall och sitter även med i Kulturutskottet, Miljö- och jordbruksutskottet, Näringsutskottet och Trafikutskottet

Moderator Karin Henriksson-Larsén gav panelen frågan vad ert politiska parti tänker göra för att ge svenska barn i grundskolan och gymnasiet rätt till daglig fysisk aktivitet. Hon riktade sig först till Andreas Carlson då svaren från KD skiljer sig åt eftersom Göran Hägglund i sitt politiska tal gick ut med en timme om dagen. I svaren framkommer att kristdemokraterna skulle utöka till 600 timmar per år i grundskolan.

Bild på Andreas Carlson– Exakt hur detta ska organiseras har vi inte tagit ställning till ännu, svarar Andreas Carlson (kd). Men för att få igenom en timme om dagen ska vi driva detta hårt i budgetförhandlingarna. Det viktigaste är inte hur detta finansierar utan att det genomförs.

 Filippa Reinfeldt (m):

– Glädjande för moderaterna är att partistämman beslöt att införa en timme om dagen i skola och på fritidshem över hela Sverige. Vi vill även se att de barn som inte kommer från familjer som utövar fritidsaktiviteter eller är ute i friluftslivet får möjlighet till detta inom skolans ramar. Viktigt att påpeka är att Bunkefloprojektet visade att sju procent fler elever var behöriga till gymnasiet, vilket är en förutsättning för barnen att idag ha en akademisk utbildning.

Dan Backman (fp) sa att de redan år 2008 ville införa daglig rörelse i organiserad form i skolan, men även bredda idrottsundervisningen så att den inte blir för smal.

I lärarutbildningen finns krav på att bli ämneslärare, men i Stockholm finns inte en enda grundlärare eller fritidslärare som har utbildning inom idrott och hälsa. Är detta en framtida skola där lärare inte har denna kompetens?

Torbjörn Björlund (v) anser att fler yrkeskategorier kan bidra till denna kompetens och det behöver inte specifikt vara denna utbildning som krävs för att locka till lek och rörelse. Bild på Gunnar Sandberg

Gunnar Sandberg (s) vill däremot satsa på idrottslärare, men har en känsla av att denna yrkeskår inte har så hög status. Han berättar om en svensk studie där 1,4 miljoner värnpliktigaundersöktes . De som cyklade snabbast vid dessa tester var även de som hade högst IQ. 20 år senare undersöktes hur det gått för dessa personer och det visade det sig att de som cyklade snabbast hade längre utbildning, bättre jobb och tjänade mer pengar.

Suzanne Lundvall informerade om att trots att man tog tid från de teoretiska ämnena till idrott och hälsa så ökade ändå skolprestationerna. Denna information bidrog till att de flesta medverkande kan tänka sig att utöka timplanen till förmån för ytterligare tid för rörelse. Filippa Reinfeldt menade att det även vore bra om barn stannar kvar i skolan ytterligare en halvtimme för att röra på sig i stället för att gå hem eller vara med kompisar.

På frågan om de medverkande politikerna vill införa en timmes fysisk aktivitet per dag var alla eniga – oavsett politisk färg och oavsett valutgång. De lovade även att detta inte bara skulle bli ett vallöfte utan även en valfråga.