Almedalen 2014

GIH är för andra året i rad med i den politiska veckan Almedalen som äger rum i Visby på Gotland. Almedalen har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Varje kväll hålls ett politiskt tal och då antalet partier är åtta består även Almedalen av åtta dagar.

Bild på Almedalen

GIH:s seminarium

GIH:s aktivitet ägde rum på Sjöbergs bakgård på Strandgatan 18 mitt i Visby onsdagen den 2 juli. Mellan klockan 14:00 och 16:00 samlades representanter från olika politiska partier för att diskutera daglig fysisk aktivitet i skolan och bland den svenska befolkning samt onödiga sjukvårdskostnader.

Seminariet delades in i tre delar och här kan du ta del de tre olika delarna.

 1. Alla svenskar har rätt till fysisk aktivitet
 2. Rätt till daglig fysisk aktivitet i grundskolan
 3. Fysisk aktivitet bör ses som behandling inom sjukvården

Medverkande i debatten

De som medverkade i den politiska debatten var:

 • Hans Backman (fp), riksdagsledamot socialförsäkringsutskottet, riksdagen
 • Torbjörn Björlund (v), riksdagsledamot, riksdagen
 • Mats Börjesson, professor, GIH
 • Andreas Carlson (kd), idrottspolitisk talesperson, riksdagen
 • Björn Eriksson, före detta rikspolischef och landshövding, styrelseordförande, GIH
 • Karin Henriksson-Larsén, professor och rektor, GIH
 • Suzanne Lundvall, docent, GIH
 • Filippa Reinfeldt (m), sjukvårdslandstingsråd, Stockholms läns landsting
 • Gunnar Sandberg (s), riksdagsledamot socialutskottet, riksdagen

De tre frågorna

De tre frågor som debatterades var:

1. Deltagandet i fysisk aktivitet och idrottande varierar stort i den svenska befolkningen och deltagandet är bland annat kopplat till utbildningsnivå, socialt nätverk, ekonomi, etnicitet, demografi och kön.

- Vad gör ert parti för att alla svenskar ska ha möjlighet att nå upp till de nationella rekommendationerna på fysisk aktivitet?

2. Inför daglig fysisk aktivitet i skolan – lika självklart som varm lunch. När varm lunch infördes i Sveriges skolor år 1946 var det ett enormt viktigt politiskt beslut – både för elevernas hälsa och deras inlärning. Daglig fysisk aktivitet är minst lika viktig och borde vara lika självklar som varm lunch.

Vad gör ert parti för att ge svenska barn i grundskolan och gymnasiet rätt till daglig fysisk aktivitet?

3. Fysisk aktivitet är både en behandling av och förebyggande för sjukdom. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hälso- och sjukvården finns ett tydligt uppdrag att ändra ohälsosamma levnadsvanor. Trots dessa tydliga budskap så uppmärksammas fysisk aktivitet som riskfaktor fortfarande relativt lite och till exempel antal recept på fysisk aktivitet är väldigt lågt.

- Vad gör ert parti för att stimulera och förbättra möjligheten för vården att genomföra fysisk aktivitet för att behandla och förebygga sjukdom?