Förebyggande ansvar för välfärdssjukdomar

Inför valet i höst och seminariet i Almedalen har alla åtta riksdagspartier fått en fråga om vilket ansvar de tar för att förebygga välfärdssjukdomar. Nedan ser du deras svar. Längst ner ser du även svaren i pdf. De partier som inte har svarat är Liberalerna och Sverigedemokraterna.

Partierna svarade på frågan "Vilket ansvar tar ert parti för att förebygga välfärdssjukdomar?".

CenterpartietCenterpartiets logotyp

Socialdemokraternas logotypSocialdemokraterna

MiljöpartietMiljöpartiets logotyp

Vänsterpartiets logotypVänsterpartiet

ModeraternaModeraternas logotyp

  • Föräldrar och skola bör ta ett större ansvar för att få fler barn och unga att röra på sig mer bör.
  • Förbättra samarbetet mellan elevhälsan i skolan, socialtjänsten och ideella insatser som görs av idrottsföreningar.
  • Lyft de goda exempel på hur idrottsföreningar samarbetar med skolor och socialtjänst och sprid detta till alla delar av landet.
  • Förbättra informationen vad en hög daglig förbrukning av socker innebär för barn och ungas hälsa på sikt avseende bland annat förhöjda risker för diabetes typ 2.

Kristdemokraternas logotypKristdemokraterna

  • Förstärk primärvårdens förebyggande hälsoarbete med de reguljära mötena med patienten.
  • Apotekens personal kan bidra i hälsofrämjande och coachande samtal för att hjälpa personer att sluta röka, minska sin alkoholkonsumtion eller gå ner i vikt.
  • Mer idrott och hälsa i skolan
  • Ökad motion i vardagen genom att skapa en infrastruktur som gör det tryggt och säkert att gå och cykla.
  • Stöd från fysioterapeut vid fysisk aktivitet på recept.
  • Offentliga styrmedel, varningstexter, informations-insatser och nationell målstyrning kan främja förutsättningar för hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet och i förlängningen en förbättrad folkhälsa.

Så svarade partierna