Almedalen 2018Vem tar ansvar för att förebygga välfärdssjukdomar i sjukvården?

Barn och ungdomar rör sig mindre, stillasittandet och den psykiska ohälsan ökar dramatiskt. Fysisk aktivitet är även lika effektiv som KBT eller läkemedel vid måttligt deprimerade vuxna. Dessutom är fysisk aktivitet så kostnadseffektiv att det bör vara en standardbehandling i sjukvården för patienter med förhöjd risk för välfärdssjukdomar. 

Fysisk aktivitet på recept, FaR, förebygger och behandlar många sjukdomar. GIH har inrättat en Friskvårdslotsmottagning som underlättar för de som fått FaR och hjälper dem att bli mer fysiskt aktiva via egenaktivitet eller hos någon friskvårds- och idrottsaktör. 

Film från seminariet

Klicka på bilden för att se filmen från seminariet om sjukvårdens ansvar. Du kan även klicka på denna länk.(icon)

Klicka på bilden för att starta filmen om seminariet(icon)

Länk till dokumentationen med referat och bilder från seminariet (länk)

Läs vad de politiska partierna svarade på frågan "Vilket ansvar tar ni för att förebygga välfärdssjukdomar?" (länk)

Vem tar ansvar för idrottarens hälsa?

En avhandling gjord vid GIH visar att tio procent av alla anmälda skador leder till bestående besvär för idrottaren och de flesta är under 25 år. Även en studie vid riksidrottsgymnasier visar att tre av tio unga elitidrottare går skadade varje vecka.

I Sverige har idrotten officiella policyer gällande doping, droger och tobak, men det saknas riktlinjer för hur man ska arbeta med att förebygga skador inom idrotten och vem som har det yttersta ansvaret.

Film från seminariet

Klicka på bilden för att se filmen från seminariet om idrottarens hälsa. Du kan även klicka på denna länk.(icon)

Klicka på bilden för att ladda ner filmen(icon)

Länk till dokumentation med referat och bilder (länk)  

Då det är valår kommer GIH att skicka frågor till alla de politiska partierna och vad gäller seminariet om idrottsskador skickas de även till utvalda idrottsförbund.

Läs vad de politiska partierna svarade på frågan "Vilket ansvar tar ni för att förebygga idrottsskador hos barn, unga och elitidrottare?" (länk)

Läs vad idrottsförbund svarade på frågan "Vilket ansvar tar ni för att förebygga idrottsskador hos barn, unga och elitidrottare?" (länk)