Almedalen 2017

GIH är med i den politiska veckan Almedalen som äger rum i Visby på Gotland. Almedalen har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Varje kväll hålls ett politiskt tal och då antalet partier är åtta består även Almedalen av åtta dagar. GIH medverkar med två seminarier tisdagen den 4 juli klockan 14:00 och 15:00 på Strandgatan 18.

Bild på Almedalen

Barn och fysisk aktivitet i och utanför skolan

Många barn och ungdomar har idag ett mer stillasittande liv och alla är inte aktiva inom föreningsidrott. Det finns även stora skillnader beroende på var man bor och de socioekonomiska skillnaderna. En viktig pusselbit i att få fler att röra på sig är idrott och hälsa i skolan som bidrar till ett bättre skolresultat, når alla barn och ungdomar, ökar elevers välbefinnande och gör dem mindre känsliga för stress. Samling för rörelse är namnet på regeringens nyligen beslutade initiativ för att förbättra barns och ungas möjligheter till fysisk aktivitet under skoldagen. Initiativet inbegriper även skolans ämne idrott och hälsa. Vilka utmaningar och möjligheter ger detta initiativ? Och hur ska skolan kunna möta de varierande behov som eleverna ger uttryck för?

Studier av barns och ungas deltagande i idrott, träning och fysisk aktivitet visar en polariserad grupp där cirka två av tio är mycket aktiva och lika många inte aktiva alls. En överväldigande majoritet deltar i idrott och hälsa, men ämnets innehåll väcker starka känslor. Seminariet samtalar kring vilka förändringar skoldagen behöver uppmärksamma och varför.

Film från seminariet

Klicka på filmen för att se filmen från seminariet "Barn och fysisk aktivitet i och utanför skolan". Du kan även klicka på denna länk för att se filmen.

Klicka på bilden för att se filmen

Dokumentation från seminariet

Här finns dokumentationen från seminariet "Barn och fysisk aktivitet i och utanför skolan" (länk)
Du kan även klicka på länken till vänster i menyn.

Äldre blir starkare av fysisk aktivitet

Detta seminarium handlar om allas rätt till fysisk aktivitet – oavsett ålder och var vi bor. Antalet äldre ökar och kommuner och landsting måste investera i äldres hälsa då det är kostnadseffektivt ur ett hälsoekonomiskt perspektiv. Regelbunden fysisk aktivitet för seniorer ger förbättrad hälsa, minskar förekomst av folksjukdomar och ökar livslängden. Det ska vara en rättighet att få ledarledda fysiska aktiviteter oavsett var man bor. Här presenterar GIH sitt hälsoprojekt som i över tio år har engagerat över 4 000 seniorer och där alla har blivit starkare, ökat sin levnadsglädje och förbättrad sin fysiska kapacitet. 

Film från seminariet

Klicka på filmen för att se filmen från seminariet "Äldre blir starkare av fysisk aktivitet". Du kan även klicka på denna länk för att se filmen.

Klicka på bilden för att se filmen

Dokumentation från seminariet

Här finns dokumentationen från seminariet "Äldre blir starkare av fysisk aktivitet" (länk)
Du kan även klicka på länken till vänster i menyn.

Om politiska talen i Almedalen

Varje politiskt parti har en dag i veckan och dagen är ambulerande så det parti som har på söndagen har nästa år på måndagen.

Årets Almedalen har följande fördelning:

  • Söndagen den 2 juli Vänsterpartiet
  • Måndagen den 3 juli Liberalerna
  • Tisdagen den 4 juli Centerpartiet
  • Onsdagen den 5 juli Socialdemokraterna
  • Torsdagen den 6 juli Kristdemokraterna
  • Fredagen den 7 juli Sverigedemokraterna
  • Lördagen den 8 juli Miljöpartiet
  • Söndagen den 9 juli Moderaterna