GIH i Almedalen

GIH är med i den politiska veckan Almedalen som äger rum i Visby på Gotland. Det blir tre seminarier med aktuella teman. Almedalen har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats och varje kväll håller varje parti ett politiskt tal.

Bild på Almedalen

Bättre på matte genom pulshöjande träning – sant eller falskt?

Tisdagen den 2 juli mellan klockan 09:30-10:15 äger detta seminarium rum i Skandias nya trädgård vid korsningen Donnersgatan/Strandvägen. Här diskuteras om barns inlärning och tankeförmåga ökar med hjälp av fysisk aktivitet och vem står bakom påståendet om att det finns detaljerad och därför tillämplig kunskap om hur barn bör röra sig för god hjärnhälsa? Örjan Ekblom, docent och forskare vid GIH, inleder den vetenskapliga presentationen. Dessutom presenteras forskningsstudien "Fysisk aktivitet för hälsosamma hjärnfunktioner bland skolungdomar".

Medverkande i panelen är:

 • Erik Bragg, affärsutvecklingschef Skola vid Skanska
 • Kristina Hagström, risk- och hälsostrateg vid Skandia
 • Gisela Nyberg, forskare vid GIH
 • Eva Selinus Norén, barnpsykiatriker vid Center för klinisk forskning
 • Representant vid Generation Pep

Hur skapa en hållbar framtid med god hälsa åt alla?

Tisdagen den 2 juli mellan klockan 13:00 och 13:45 äger detta seminarium rum på skeppet Sigrid. Här diskuteras att sämre kondition ökar risken för sjukdomar och en förtida död. Dessutom har knappt hälften av Sveriges befolkning en hälsofarligt låg kondition och stillasittandet ökar. Elin Ekblom Bak, docent och forskare vid GIH, inleder med en vetenskaplig presentation om hur statistiken ser ut vad gäller kondition för unga och vuxna i Sverige, stillasittandets ökning och om det är möjligt att få och nå en hållbar lösning med god hälsa som involverar alla.

Medverkande i panelen är:

Livsstilsstöd för bättre hjärnhälsa bland kontorsarbetare

Det andra seminariet börjar klockan 14:15 och här diskuteras hur psykisk hälsa och tankemässiga förmågor samvarierar med och påverkas av vår fysiska kondition och vårt fysiska aktivitetsmönster. Maria Ekblom, docent och forskare vid GIH, inleder med en tio minuters vetenskaplig presentation om hur kondition, stillasittande och mer högintensiv fysisk aktivitet är kopplade till arbetsminne, impulskontroll, psykisk hälsa och sjukskrivning. Hon introducerar även forskning om hur ett effektivt stöd för fysisk aktivitet kan se ut som samtidigt är attraktivt för de individer som har bäst nytta av stödet.

Medverkande i panelen är:

 • Eva Schelin, vd vid KK-stiftelsen
 • Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation vid Svenskt Näringsliv
 • Per Lehmann, styrelseledamot vid Almega Friskvårdsföretagen

Om politiska talen i Almedalen

Varje politiskt parti har en dag i veckan och dagarna är ambulerande så det parti som har på söndagen har nästa år på måndagen.

Årets Almedalen har följande fördelning:

 • Söndagen den 30 juni Miljöpartiet
 • Måndag 1 juli Moderaterna
 • Tisdagen 2 juli Vänsterpartiet
 • Onsdagen den 3 juli Liberalerna 
 • Torsdagen den 4 juli Centerpartiet
 • Fredagen den 5 juli Socialdemokraterna
 • Lördagen den 6 juli Kristdemokraterna
 • Söndagen den 7 juli Sverigedemokraterna