Årsredovisningar

Varje år i februari så sammanställs en årsredovsning för GIH som skickas till utbildningsdepartementet. Läs några intressanta nyckeltal.

Samtidigt skickas även ett budgetunderlag som är framåtblickande och omfattar utveckllingen tre år framåt.

Årsredovisningar

Här kan du ladda ner senaste årsredovisningen:
GIH:s årsredovisning för 2018

Tidigare årsredovisningar:

GIH:s årsredovisning för 2017
GIH:s årsredovisning för 2016
GIH:s årsredovisning för 2015
GIH:s årsredovisning för 2014
GIH:s årsredovisning för 2013
GIH:s årsredovisning för 2012
GIH:s årsredovisning för 2011
GIH:s årsredovisning för 2010
GIH:s årsredovisning för 2009
GIH:s årsredovisning för 2008
GIH:s årsredovisning för 2007
GIH:s årsredovisning för 2006
Idrottshögskolans årsredovisning för 2004
Idrottshögskolans årsredovisning för 2003

Budgetunderlag

Budgetunderlag 2018-2020
Budgetunderlag 2017-2019 
Budgetunderlag 2016-2018
Budgetunderlag 2015-2017 
Budgetunderlag 2014-2016
Budgetunderlag 2013-2015

Filerna är i pdf-format. Gratisprogrammet Adobe Reader behövs.

Adress till denna sida www.gih.se/arsredovisningar