GIH:s årsredovisning

Här kan du läsa några nyckeltal som beskriver vår verksamhet för det senaste året.

Om du vill fördjupa dig så kan du ladda ner vår senaste årsredovisning med hjälp av länken till höger.

Utbildning

 • 6 utbildningsprogram
 • 16 fristående kurser
 • 756 helårsstudenter
 • 629 helårsprestationer
 • 83 % i genomsnittlig prestationsgrad

Forskning

 • 83 referentgranskade artiklar
 • 21 verksamma doktorander
 • 1 doktorsexamina
 • 0 licentiatexamina
 • kostnad per vetenskaplig publikation 594 tkr

Personal

 • 138,5 heltidsekvivalenter
 • 5,8 professorer
 • 29,2 docenter och lektorer
 • 2 biträdande lektorer
 • 26,5 adjunkter
 • 13,4 doktorander med anställning
 • 56 teknisk/administrativ personal
 • 58 % disputerade lärare

Ekonomi

 • Intäkter: 173,3 mkr
 • Kostnader: 175 mkr
 • Kapitalförändring -1,8 mkr
 • Andel utbildning 68 %
 • Andel forskning 32 %
 • Myndighetskapital 37,7 mkr
 • Oförbrukade bidrag 24 mkr

Årsredovisningar

Årsredovisningar från GIH - läs mer om vår verksamhet de senaste åren.

Till årsredovisningar