GIH:s årsredovisning

Här kan du läsa några nyckeltal som beskriver vår verksamhet för det senaste året.

Om du vill fördjupa dig så kan du ladda ner vår senaste årsredovisning med hjälp av länken till höger.

Utbildning

 • 5 utbildningsprogram
 • 8 fristående kurser
 • 1 368 studenter
 • 889 helårsstudenter
 • 646 helårsprestationer
 • 88 % i genomsnittlig prestationsgrad

Forskning

 • 68 referentgranskade artiklar
 • 22 verksamma doktorander
 • 1 doktorsexamina
 • 0 licentiatexamina
 • kostnad per vetenskaplig publikation 582 tkr

Personal

 • 125,6 heltidsekvivalenter
 • 4,5 professorer
 • 27,9 docenter och lektorer
 • 23,2 adjunkter
 • 13,3 doktorander med anställning
 • 53,6 teknisk/administrativ personal
 • 61 % disputerade lärare

Ekonomi

 • Intäkter: 160 mkr
 • Kostnader: 154 mkr
 • Kapitalförändring 5,5 mkr
 • Andel utbildning 69 %
 • Andel forskning 31 %
 • Myndighetskapital 39 mkr
 • Oförbrukade bidrag 19,1 mkr

Årsredovisningar

Årsredovisningar från GIH - läs mer om vår verksamhet de senaste åren.

Till årsredovisningar