Nationell konferens om verksamhetsförlagd utbildning

Tid: 11 - 12 apr kl 00:00 - 00:00, 2013

Plats: GIH

Välkommen till GIH:s Nationella konferens om verksamhetsförlagd utbildning. Konferensen riktar sig till er som arbetar inom idrott, fysisk aktivitet och hälsas område.

Ett program för konferensen är under arbete och kommer att läggas ut när det är klart.

Ansvarig för konferensen är Margareta Frykman Järlefält

På sidan GIH 200år kan du läsa mer om vad som händer under jubileumsåret 2013.