Konferens: Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet

Tid: 24 - 25 apr kl 14:00 - 14:00, 2013

Plats: Aulan

Välkommen till Boverkets konferens Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet!

Konferensen riktar sig till er som arbetar inom idrott, fysisk aktivitet och hälsas område. Ett program för konferensen är under arbete och kommer att läggas ut när det är klart.

Den 24 april äger konferensen rum i aulan med frukostfika i Idrottssal 3. Lunchen och eftermiddagsfika serveras i Idrottssal 1. Den 25 april äger konferensen rum växelvis i aulan, Idrottssal 1, Idrottssal 2 och Gymnastiksal 1.

Ansvarig för konferensen är Ulrika Åkerlund från Boverket

På sidan GIH 200år kan du läsa mer om vad som händer under jubileumsåret 2013.