Mats Börjessons installationsföreläsning

Bild på Mats Börjesson från hans installationsföreläsningSal 1505 var fylld när professor Mats Börjesson höll sin installationsföreläsning "Fysisk aktivitet – bra både när du är frisk och sjuk”.

Ett stort aktuellt problem för folkhälsan är viktuppgången i befolkningen de senaste 20 åren, vilket har lett till sjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Globalt sett dödar övervikt fler än hunger och fetman sprider sig till fler och fler världsdelar. Amerika har länge haft problem med övervikt, men även i Östeuropa, Sydamerika och Asien ökar denna problematik. I framtiden innebär detta att kostnaderna för hälso- och sjukvården ökar kraftigt… Den medicinvetenskapliga tidningen Lancet skrev förra året att 6-10 procent av kronisk sjukdom i världen, kan hänvisas till fysisk inaktivitet, och att inaktivitet orsakar 5,3 miljoner dödsfall per år på jorden, lika mycket som rökningen. Lancet anser att man kan tolka dessa siffror som tecken på att fysisk inaktivitet är en pandemi.

Sedan 60-talet har det skett en halvering i den fysiska insatsen vad gäller hushållsarbete. Samtidigt kan det konstateras att det finns väldigt många andra moderna påfund, som till exempel drive-in-verksamheter, som minskar vår vardagsaktivitet. Det innebär att den dagliga förbrukningen av kalorier har minskat ungefärligen med 140 kalorier för män och 120 för kvinnor. Orsaken till viktuppgång i befolkningen skulle teoretiskt kunna förklaras av denna minskade kaloriförbrukning, speciellt som vi inte tycks äta mer än förr. Men det viktiga budskapet är att det är en balans mellan energiutgifter och energiintag (via kosten), som avgör om vi går ned eller upp i vikt.

Fitness och fatness

Det har tydligt visats att en förbättrad kondition långt upp i åldrarna minskar risken för dödlighet och att man därmed lever längre. Är fitness då viktigare än fatness? Forskningen har tidigare visat att det kan tolkas så, och faktum är att ju mer vältränad du är desto bättre mår kroppen – oavsett om man är smal eller överviktig. Det är dock viktigt att ha undvika en stillasittande tillvaro, även om man har en bra kondition.

På GIH pågår en studie som heter LIV2013 som undersöker fitness, rörelsevanor och stillasittande i den svenska befolkningen. Här studeras även om det är skillnader mellan könen, geografiska skillnader och om det beror på socioekonomiska faktorer. Fördelen med denna studie är att man kan jämföra med data med de tidigare LIV-undersökningarna 1990 och 2000. En pilotstudie som pågår i Sverige, och där GIH är med, är Scapis, där redan tusen 50-60 åringar undersökts vad gäller kranskärl, lever och fettfördelning kopplat till bland annat olika aspekter på fysisk aktivitet. Den större huvudstudien är planerad att genomföras på mellan 15 000 och 30 000 personer och blir i så fall världens största studie inom området.

Många anser att det är svårt att bryta ett beteende, men Storstockholms Lokaltrafik (SL) har visat att det går… De byggde in olika toner på olika trappsteg vid upp- och nedgångar till perronger i Stockholm. Denna åtgärd visade att 66 procent hellre tog trappan för att med sina steg bidra till att skapa musik. Detta visar att det går att ändra ett beteende relativt snabbt. Det har även visat sig att cykla är lika effektivt som ballongsprängning i tillägg till mediciner vid stabil kranskärlssjukdom. Fysisk aktivitet på recept är en stor framgång då fler är aktiva om de får individualiserad fysisk aktivitet ordinerad via ett recept, jämfört med ett enkelt råd från läkaren om ”att vara aktiv.