Installationsföreläsningar

Tid: 2 maj kl 18:00 - 20:00, 2013

Plats: 1505

Varm välkomna till två installationsföreläsningar på GIH. Dessa äger rum klockan 18.00 i aulan. De som föreläser är Mats Börjesson och Peter Schantz.

Mats Börjessons föreläsning heter ”Fysisk aktivitet-bra både när du är frisk och sjuk” och handlar om hälsoeffekter av fysisk aktivitet, både som förebyggande, men också för att specifikt behandla många sjukdomar (tex som fysisk aktivitet på recept). 

Peter Schantz föreläsning heter "Rörelse som en röd tråd mellan hållbar utveckling och muskulär anpassning".

Varmt välkomna till aulan den 2 maj klockan 18.00.

På sidan GIH 200år kan du läsa mer om vad som händer under jubileumsåret 2013.