Bekräftelse Idrottslärarstämman

Tack för din anmälan!

Din anmälan är nu registrerad.

Du får information om vilket pass du fått plats på vid registreringen den 3 maj.  

Kontakta gärna oss om du har frågor.

Karin Redelius, högskolelektor och ansvarig för Idrottslärarstämman 2013