Föreläsning om Gustaf Zander

Tid: 18 apr kl 18:00 - 20:00, 2013

Plats: Hagströmerbiblioteket, Haga tingshus

Gustaf Zander (1835-1920). Lärare vid Karolinska Institutet, är skaparen av den mediko-mekaniska gymnastiken. Hans sinnrika ingeniörskonster på sjukgymnastikens område blev prototypen för våra moderna gym, och genom de hundratals Zander-institut med träningsmaskiner som växte upp över hela den civiliserade världen, blev Gustaf Zander under en period den kanske mest internationellt kände svenska läkare.

Detta var under samma period som intresset att bota och lindra sjukdomar med hjälp av gymnastik och massage ökade i popularitet. Sverige var ledande i denna utveckling och läkare och lekmän från jodens alla hörn reste till Sverige, och Gymnastiska Central Intitutet (GCI), som Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) hette på den tiden,  för att hålla sig a jour. Målet var Kungl. Gymnastiska Central Institutet (GCI) i Stockholm. I och med detta växte ett nytt yrke, sjukgymnasterna, fram och spred sig över välden.

18 april kl. 18  berättar fil. dr. Anders Ottoson, med utgångspunkt i sin bok, Gymnastik som medicin, mer om Zander och ger oss en bildkavalkad över hans mediko-mekaniska apparater.

Inträde 100 kronor kontant

Förfriskningar serveras