Stora bassängen

GIH-badet har renoverats och öppnar igen hösten 2019 i Idrottsförvaltningens regi.

GIH-badet är öppet för allmänheten och sköts av idrottsförvaltningen i Stockholm. Läs mer om GIH-badet på Stockholms stads hemsida

 

 

 

 

 

GIH hänvisar till Stockholm stads idrottsförvaltning för frågor om uthyrning. 

Historik

Gymnastik och idrottshögskolan började bygga ett bad 1965 för de egna studenternas och allmänhetens nyttjande. Det togs i bruk läsåret 1967-68, med officiell invigning 12 januari 1968.

Badet renoverades på nytt 2016-2019.

Om lokalen: Stora bassängen är 25 meter lång med hoppsvikter på 1 och 3 meter samt hade tidigare även ett hopptorn på 5 meter.

Bilder innan renoveringen