Uthyrning av lokaler för fritidsaktiviteter, konferenser och kurser

Gymnastik- och idrottshögskolan erbjuder extern bokning av lokaler för fritidsaktiviteter, konferenser och kurser, kvällstid vardagar samt helger, och i begränsad omfattning även dagtid vardagar.


Foto: Akademiska hus, Ola Kjelbye

Planering av lokalbokning löper terminsvis, då undervisning alltid går före. Schemat är vanligtvis färdigt i juli respektive december inför kommande termin.

Lokaler

Vi har ett stort utbud av lokaler för fysisk aktivitet, både ute och inne.

Lärosalarna och styrelserummet passar för konferenser, presskonferenser och andra typer av möten. Huvudbyggnaden är nyrenoverad, se bilder på denna sida.

Restaurangen kan hyras. Kontakta restauratören för mer information.

Pris

Från och med den 1 juli 2017 till och med 30 juni 2019 gäller dessa priser för uthyrning.

Vid bokning av minst 100 timmar per termin vid samma beställningstillfälle utgår ett rabatterat pris om 10% per timme. Vid bokning av 200 timmar utgår ett rabatterat pris om 20% per timme.

Avbokning ska inkomma skriftligen till GIH senast 14 dagar innan avtalad bokning. I annat fall utgår full ersättning.

Nedanstående lokaler kan bokas till följande taxor:

Lokal kr/timme vardag kr/timme lör-sön Platser
Gymnastiksal 1 650 780  
Gymnastiksal 2 650 780  
Idrottshall 1-2/del 720 845  
Idrottshall 3 810 935  
Dansstudion 555 680  
Endast omklädningsrum/st 280 405  
Lärosal 1305 440 565 30
Lärosal 1309 440 565 30
Styrelserum 1418  440 565 20
Lärosal 1504 440 565 30
Lärosal 1505 495 620 90
Lärosal 1506 505 630 64
Lärosal 2303 490 615 30
Lärosal 2247 500 625 30
Villa Jönsson*** - - -
Aula 965 1025 280
Grupprum 3303 260 325 12
Grupprum 3305 320 385 14
Grupprum 3306 320 385 14
Grupprum 2236 320 385 14
GIH-badets bassänger* - -  
Tennisbanorna/st 325 375  
Wembley gräsplan** 440 495  

* Uthyrning upphör av GIH-badet upphör. Efter ombyggnationen som är klar 1 september 2019 så hänvisar vi till Stockholms idrottsförvaltning.
** Uthyrning av Wembley gräsplan kan endast ske efter samråd med Akademiska hus.
*** Uthyrning av Villa Jönsson kommer att upphöra, då den kan komma att nyttjas som kontor av GIH.

Detaljer kring lokalbokningsprocessen och priser

Uthyrningsregler 2017 et sequens 

Utskrivbar version av prislistan

Rutiner för hyra av lokal 

OBS! GIH:s personal får läsa på intranätets sida om lokaler om villkoren för anställda att hyra lokal.

Kontaktperson

Patrik Nilsson 

lokaluthyrning@gih.se

Adress till denna sida: www.gih.se/uthyrning

Restaurang GIH