Svävar, driver

Genom hela trapphuset som genomskär huvudbyggnaden sträcker sig den tolv meter höga väggmålningen "Svävar, driver" av konstnären Helena Isoz. Konstverket stod klart sommaren 2012.

Magdalena Malm som är direktör på Statens konstråd och beställare av verket beskriver konstverket på följande sätt:

- ”Svävar, driver” har utgått från den strama arkitekturen där det är en utblick mot naturen. Trappartiet blir här en inblick med en grön sommarfärg som kan bli ett minne från barndomens trädkoja. Den inger även ett fönster mot fantasin och den frihet vi har inom oss, säger Magdalena Malm.