Pehr Henrik Ling

Utanför Gymnastik- och idrottshögskolan står en gjuten staty av Per Henrik Ling med utblick över Stockholms stadion. År 1949 skänktes statyn av Svenska gymnastiklärarsällskapet till Kungliga gymnastiska centralinstitutet som senare kom att bli Gymnastik- och idrottshögskolan. Statyn är gjord av konstnären Gustaf Nordahl. Läs mer om Gustaf Nordahl på wikipedia.