Lars Andersson

På våning 5 i huvudbyggnaden återfinns tre stycken konstverk av konstnären Lars Andersson.

Om Lars Andersson

Lars Andersson föddes i Uppsala år 1910. Hans far arbetade som  jägmästare vilket verkar ha bidragit till Lars Anderssons intresse för natur- och djurliv. Redan som barn började han modellera djur i lera. Som sjuttonåring började han studera vid Blombergs målarskola i Stockholm. Hans studerade vidare vid Hjorth och Möllerbergs skulpturskola följt av studier vid Konstakademin. År 1944 fick han anställning vid Avesta Jernverk där hans uppgift blev att skapa konst i det material som var nytt för tiden, rostfritt stål. År 1976 gick han i pension men fortsatte skapa långt upp i åldern. År 2005 avled han 94år gammal.

Läs mer om konstnären Lars Andersson på Wikipedia

Lars Anderssons konstverk

Fåglarna

Det högra konstverket

Det vänstra konstverket