Bollande flickor

"Bollande flickor" är ett smidesarbete av Bo Josephson efter egyptisk förebild.

Konstverket skänktes till invigningen av Idlacentret på Rosenlundsgatan i Stockholm. År 1998 donerades konstverket till Gymnastik- och idrottshögskolan.

 

Om Ernst Idla och Idlaflickorna.

Ernst Idla föddes år 1901 i Estland. I slutskedet av andra världskriget år 1944 flydda Idla till Sverige. I Sverige kom han att grunda den världsberömda gymnastikgruppen Idlaflickorna. Gymnastiken de utför är en kombination av musik, rörelse, dans och lek i kombination med bollar.

Läs mer om Ernst Idla på wikipedia.se

Läs mer om gymnastikgruppen Idlas webblats