Utbildningshandläggare

Anslag

Anslås 2011-02-23

Nedtas 2011-04-01

Dnr 14-635/10

TILLSÄTTNING AV ANSTÄLLNING UTBILDNINGSHANDLÄGGARE VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN – förlängd överklagandeperiod på grund av fel vid uppgradering av webben.

Förvaltningschef Susanna Stymne Airey har den 23 februari 2011 beslutat att anställa Johan Liedström som utbildningshandläggare med placering vid utbildnings- och forskningsavdelningen på GIH fr.o.m. den 1 mars 2011. Anställningen avser en tillsvidareanställning.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av utbildningshandläggare vid GIH skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

På grund av att information försvann från GIH:s hemsida i samband med uppgradering av webben så förlängs överklagandeperioden till och med den 1 april 2011.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 1 april 2011, annars kan överklagandet inte prövas. GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 23 februari 2011

Ann-Sofi Grapengiesser

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida enligt tidigare information

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GIH är Sveriges enda fristående fackhögskola och kunskapscentrum för kombinationen fysisk aktivitet, idrott och hälsa med traditioner som sträcker sig bakåt till 1813. GIH utbildar lärare i idrott och hälsa, hälsopedagoger och tränare. GIH har ett stort kontaktnät, mångårig utbildnings- och forskningstradition samt ett utvecklat samarbete med idrottens olika organisationer. Högskolan ligger vid Stockholms Stadion och har ca 120 anställda och ca 800 studenter.

GIH utlyser en tjänst som utbildningshandläggare

Anställningen är placerad vid Utbildnings- och forskningsavdelningen som arbetar med antagning, examen, studievägledning, internationalisering och andra studentrelaterade ärenden. Avdelningen utgör också ett administrativt stöd kring högskolans utbildningar och åt högskolans nämnder.

Arbetsuppgifter

 • Handlägga frågor som rör antagning, behörighet och urval
 • Medverka i dimensionerings- och prognosarbete
 • Handläggning av ärenden som rör utbildning på grund- och avancerad nivå.
 • Bereda, föredra och verkställa ärenden inom ansvarsområdet till grundutbildningsnämnden.
 • Sekreterare i nämnd.
 • Handläggning av internationalisering
 • Andra administrativa uppgifter
 • Rekrytering och information till studenter

Kvalifikationer

 • Akademisk examen.
 • Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter vid högskola eller universitet
 • God stilistisk förmåga och erfarenhet av självständigt utredningsarbete.
 • Samarbetsförmåga, integritet, lyhördhet samt initiativförmåga.

Det är meriterande om du har arbetat i Ladok och Nya. Vi ser gärna att du har intresse av att arbeta med studenter i en miljö som präglas av idrott och hälsa.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet, vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Varaktighet/Arbetstid

Tillsvidare. GIH tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde enligt ö.k.

Lön

Enligt överenskommelse

Ytterligare upplysningar lämnas av

Anna-Clara Kjellman (avdelningschef)
08-402 22 64,

Susanna Stymne Airey (förvaltningschef)
08-402 22 04.

Lars Pihl, (SACO),
tel 08-402 22 51,

Marjan Pontén (OFR/S)
08-16 14 57

 

 

Ansökan

 

Sista ansökningsdag den 15 januari 2011. Ange referens 14-635/10

Vi tar emot ansökan via e-post: registrator@gih.se