Utbildningshandläggare (100%)

ANSLAG

Anslås: 8 juni
Nedtas: 30 juni
Dnr GIH 2018/235

Tillsättning av Utbildningshandläggare

Förvaltningschef Björn Sandahl har beslutat att anställa Eva Clausen som Utbildningshandläggare på heltid (100 %) fr.o.m. den 1 september 2018.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 1 juli 2018, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 8 juni

Susanne Löthman
HR-administratör


 

Gymmnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan söker

Utbildningshandläggare (100 %)

Gymnastik- och idrottshögskolan är ett lärosäte i det lilla formatet, med en förvaltningsorganisation som består av ett trettiotal medarbetare. Förvaltningen bistår hela organisationen med administrativt stöd, och medarbetarna har ofta ansvar för flera verksamhetsdelar. Utbildnings- och forskningsavdelningen som är en del av förvaltningen består av åtta personer. Vi arbetar bland annat med antagning, examen, Ladok, utbildningsdatabas (KursInfo) studie- och karriärvägledning, studentutbyte, forskningsstöd och stöd till studenter, nämnder och institutionen.

Arbetsuppgifter

Som utbildningshandläggare är din främsta uppgift att arbeta med utbildningsadministration - med fokus på Examenshandläggning och administration inom Ladok men även en del med antagningshandläggning och administration i utbildningsdatabasen KursInfo.

Du ansvar för utfärdande av examens- och kursbevis till högskolans studerande och du förväntas självständigt pröva, bedöma och fatta beslut om ansökningar av examensbevis.

I oktober 2017 gick GIH över till ett helt nytt Ladok-system. Övergången till nya Ladok syftar till att ge en utökad service till både studenter och lärare, samt en smidigare och modernare utbildningsadministration för GIH:s medarbetare. I dina arbetsuppgifter kommer det att ingå att förutom att göra löpande administration i Ladok också stötta övriga Ladokanvändare inom organisationen.

Du kommer även vara delaktig i högskolans antagningsarbete och arbetet med utbildningsdatabasen KursInfo och andra förekommande arbetsuppgifter på avdelningen.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

  • Gymnasieutbildning.

Goda kunskaper i svenska och engelska vad gäller tal och skrift.

Bedömningsgrunder

  • Mycket stor vikt läggs vid erfarenhet av liknande arbetsuppgifter på annan högskola eller universitet,
  • Mycket stor vikt kommer läggas vid erfarenhet av studieadministrativa system, särskilt studiedokumentationssystemet Ladok,
  • Mycket stor vikt kommer att läggas vid erfarenhet av handläggningsarbete, särskilt handläggning av ansökan av examen,
  • Mycket stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga,
  • Mycket stor vikt läggs vid personlig lämplighet, där vi ser att du som person är självständig, strukturerad, initiativrik och har en god pedagogisk förmåga,
  • Stor vikt kommer att läggas vid erfarenhet av antagningssystemet NyA och utbildningsdatabas,
  • Vikt fästs vid utbildning på högskolenivå.

Varaktighet/Arbetstid

Tills vidare. Tillträde snarast. Högskolan tillämpar provanställning.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av:

Avdelningschef Katarina Offnegårdh, 08-120 53 827.

Fackliga företrädare är:

Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 53 802

Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 53 817

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska förutom ett personligt brev innefatta en sammanställning av utbildningar, anställningar och administrativa meriter (CV).

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställnings-kategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Ansökan märkt med Dnr GIH 2018/235 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 29 maj 2018.