Två vikarierande laboratorieinstruktörer

ANSLAG

Anslås: 30 januari 2015

Nedtas: 20 februari 2015

Dnr Ö 2014/328

Tillsättning av två laboratorieinstruktörer vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

Prefekt Pia Lundquist Wanneberg har beslutat att anställa följande personer som laboratorieinstruktör på deltid fr.o.m. den 1 februari 2015:

 • Niklas Psilander
 • Viktor Stoltz

Anställningarna avser tillsvidareanställning, dock längst t o m den 30 juni 2015 enligt LAS § 5 punkt 2.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 20 februari 2015, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 30 januari 2015

Åsa Westerlund

Personalhandläggare


Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola som firade 200 år förra året i nyrenoverade och utbyggda lokaler. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers och idrottsvetare. År 2011 startade GIH:s egen forskarutbildning i idrottsvetenskap och inom GIH bedrivs avancerad forskning inom idrottsområdet; ofta i nära samarbete med idrottsrörelsen, skolan, samhället samt med svenska och internationella universitet och högskolor. På GIH arbetar 140 anställda och går cirka 1 000 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan söker två vikarierande laboratorieinstruktörer

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna kommer i huvudsak att genomföras inom den idrottsvetenskapliga utbildnings-, utvecklings- och forskningsverksamheten vid laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV). Detta innebär:

 • Generell laboratorieadministration såsom, beställning av varor, bokning av lokaler, utlämning och inventering av test- och mätutrustning mm.
 • Att instruera lärare och studenter inom idrottsvetenskapliga test- och mätmetoder.
 • Underhåll samt viss utveckling och kvalitetssäkring av idrottsvetenskapliga mätmetoder.
 • Medverkan inom undervisning och handledning.
 • Att stödja och stimulera lärare inom idrottslära vid undervisning för integrering av teori och praktik.
 • Att stödja och medverka i insamling och analys av data inom tillämpad idrottsvetenskaplig forskning.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

 • Kandidatexamen med idrottsvetenskaplig inriktning, magister/masterexamen är meriterande.
 • God kunskap och erfarenhet om metoder för mätning av fysisk prestationsförmåga.
 • God förmåga att använda och underhålla idrottsvetenskaplig mätutrustning samt erfarenhet av generellt kvalitetsarbete i laboratoriemiljö.
 • Erfarenhet av undervisning och handledning inom idrott/idrottsvetenskap och träningslära.
 • Goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
 • En god samarbetsförmåga, är ansvarstagande, strukturerad och noggrann.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet, vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Varaktighet/Arbetstid

Två vikariat på 45 % fr.o.m. 15 januari 2015 tillsvidare, dock längst t.o.m. 30 juni 2015.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Upplysningar

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:

Pia Lundquist Wanneberg, prefekt, 08-120 53 709

Johnny Nilsson, föreståndare LTIV, 070-699 22 98

Hans Rosdahl, områdesansvarig LTIV, 08-120 537 37

Fackliga företrädare är: Lars Pihl, (SACO) 08-120 53 751 och Marjan Pontén (OFR/ST) 08-120 53 817

Ansökan

Sista ansökningsdag är 14 december 2014. Märk ansökan med Dnr Ö 2014/328. Vi tar emot ansökan via e-post: registrator@gih.se