Studieadministratör

ANSLAG

Anslås 2016-05-13

Nedtas 2016-06-03

Dnr GIH 2016/127


Tillsättning av studieadministratör

Förvaltningschef Björn Sandahl har den 13 maj 2016 beslutat att anställa Camilla Näsman som studieadministratör fr.o.m. den 1 augusti 2016. 

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av receptionist vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 3 juni 2016, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

 
Stockholm den 13 maj 2016

Susanne Löthman 

Personalavdelningen


Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola och firade 2013 200 år. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers och idrottsvetare. År 2011 startade GIH:s egen forskarutbildning i idrottsvetenskap och inom GIH bedrivs avancerad forskning inom idrottsområdet; ofta i nära samarbete med idrottsrörelsen, skolan, samhället samt med svenska och internationella universitet och högskolor. På GIH arbetar 140 anställda och går cirka 1 000 studenter. 

Gymnastik- och idrottshögskolan söker en

Studieadministratör

Anställningen är placerad vid utbildnings- och forskningsavdelningen som består av 8 personer. Vi arbetar bl a med antagning, examen, studie- och karriärvägledning, studentutbyte och andra studentrelaterade ärenden. Avdelningen utgör också ett administrativt stöd kring högskolans utbildningar och åt högskolans nämnder.

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna kommer att bestå av:

  • Betygsrapportering och registrering i Ladok och övriga studieadministrativa uppgifter
  • Hantering av studentärenden och administrativt stöd till utbildningen
  • Sekreterare i någon av GIH:s nämnder

Beroende på kompetens och intresse hos den sökande som får anställningen kan arbetsuppgifter fördelas inom följande områden:

  • Administration av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom lärarprogrammet
  • Administration gällande in- och utresande utbytesstudenter
  • Öppet hus och terminstartsarbete

Kvalifikationer

Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med liknande arbetsuppgifter vid högskola eller universitet. Du har gymnasieutbildning och gärna någon akademisk utbildning. Du har intresse för, och förmåga att, utveckla administrativa rutiner. Som person är du noggrann och trivs med att arbeta självständigt. Vidare är du är lösningsorienterad och har god samarbetsförmåga. Du har lätt för att använda olika datasystem och det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i Ladok och NyA. Vi ser gärna att du har intresse av att arbeta med studenter i en miljö som präglas av idrott och hälsa. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Varaktighet/Arbetstid

Tillsvidareanställning med 6 månaders initial provanställning. Heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Katarina Offnegårdh, avdelningschef, 08-120 538 27
Anna Ekenberg (SACO), 08-120 538 02
Marjan Pontén (OFR/ST), 08-120 538 17

Ansökan

Sista ansökningsdag den 23 mars 2016.  Ange referens Dnr GIH 2016/127. Vi tar emot ansökan via e-post: studieadministrator@gih.se

 

Susanne Löthman