Studieadministratör

ANSLAG

Anslås 2013-10-01
Nedtas 2013-10-22
Dnr Ö 2013/169

TILLSÄTTNING AV STUDIEADMINISTRATÖR

Förvaltningschef Susanna Stymney Airey beslutar att ge Anette Karjalainen provanställning (enligt LAS 6 §) som studieadministratör på heltid från och med 2013-12-01.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av studieadministratör skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 2013-10-22, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.


Stockholm den 2013-10-01

Anna Hamilton
Personalhandläggare

 

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) är Sveriges enda fristående fackhögskola och kunskapscentrum för området idrott, fysisk aktivitet och hälsa. GIH utbildar lärare i idrott och hälsa, hälsopedagoger och tränare. GIH har ett stort kontaktnät, mångårig utbildnings- och forskningstradition samt ett utvecklat samarbete med lärosäten i omgivningen och idrottens olika organisationer. GIH har ca 140 anställda och cirka 1000 studenter. 2011 startade GIH:s egen forskarutbildning i idrottsvetenskap. Vi har nyligen flyttat in i nya samt renoverade lokaler och 2013 firar vi 200-års jubileum.

GIH utlyser nu en tjänst som studieadministratör

Anställningen är placerad vid utbildnings- och forskningsavdelningen som arbetar med antagning, examen, studievägledning, internationalisering och andra studentrelaterade ärenden. Avdelningen utgör också ett administrativt stöd kring högskolans utbildningar och åt högskolans nämnder.

Arbetsuppgifter

Huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av administration kring GIH: s utbildningar såsom:

  • Betygsrapportering och registrering i Ladok
  • Studieadministrativa uppgifter
  • Administrativt stöd till utbildningen
  • Sekreterare i programkommitté

Kvalifikationer

Vi söker dig som har erfarenhet att arbeta med liknande arbetsuppgifter vid högskola eller universitet. Du har högskoleutbildning och intresse och förmåga att utveckla administrativa rutiner. Du är noggrann och trivs med att arbeta självständigt. Du är lösningsorienterad och har god samarbetsförmåga. Du har lätt att arbeta i olika system och det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i Ladok. Vi ser gärna att du har intresse av att arbeta med studenter i en miljö som präglas av idrott och hälsa. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. GIH verkar för mångfald och jämställdhet, vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Varaktighet/Arbetstid

Tillsvidare, inledningsvis med 6 månaders provanställning. Heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Lön

Enligt överenskommelse.

Ytterligare upplysningar lämnas av

  • Avdelningschef Lotta Haglund 08-120 538 04 (fr. v. 32),
  • Studieadministratör Sara Sjögren (fr. v. 30) 08-120 537 21.
  • Lars Pihl, (SACO), 08-120 537 21, Marjan Pontén (OFR/S) 08-120 538 17.

Ansökan

Sista ansökningsdag den 8 augusti 2013 Ange referens Ö 2013/169. Vi tar emot ansökan via e-post: studieadministrator@gih.se