Studieadministratör

ANSLAG

Anslås 2011-10-03

Nedtas 2011-03-25

Dnr 14-312/11

TILLSÄTTNING AV ANSTÄLLNING AV STUDIEADMINISTRATÖR VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN (GIH)

Förvaltningschef Susanna Stymne Airey har den 3 oktober 2011 beslutat att anställa Sara Sjögren som studieadministratör med placering vid utbildnings- och forskningsavdelningen på GIH fr.o.m. den 26 oktober 2011. Anställningen avser en tillsvidareanställning med en initial provanställning på 6 månader.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av studieadministratör vid GIH skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 25 oktober 2011, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 3 oktober 2011

Ann-Sofi Grapengiesser

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida enligt tidigare information.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) är Sveriges enda fristående fackhögskola och kunskapscentrum för området idrott, fysisk aktivitet och hälsa. GIH utbildar lärare i idrott och hälsa, hälsopedagoger och tränare. GIH har ett stort kontaktnät, mångårig utbildnings- och forskningstradition samt ett utvecklat samarbete med lärosäten i omgivningen och idrottens olika organisationer. GIH har ett 100-tal anställda och cirka 800 studenter. 2011 startar GIH:s egen forskarutbildning i idrottsvetenskap, 2012 står nybyggnationen klar och 2013 firar vi 200-års jubileum.

Studieadministratör

Anställningen är placerad vid Utbildnings- och forskningsavdelningen som arbetar med antagning, examen, studievägledning, internationalisering och andra studentrelaterade ärenden. Avdelningen utgör också ett administrativt stöd kring högskolans utbildningar och åt högskolans nämnder.

Arbetsuppgifter

Huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bestå av administration kring GIH:s lärarutbildning såsom:

 • - Administration av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom lärarprogrammet
 • - Betygsrapportering och registrering i Ladok
 • - Hantering av studentärenden
 • - Ge service till studenter och lärare
 • - Sekreterare i programkommitté
 • - Övriga studieadministrativa uppgifter

Kvalifikationer

 • - Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter vid högskola eller universitet 
 • - Noggrann med dokumenterat god administrativ förmåga samt intresse och engagemang för att utveckla administrativa rutiner
 • - Lätt för att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
 • - Van att arbeta i, främst Office-programmen
 • - Stresstålig och flexibel med god samarbetsförmåga och utvecklad känsla för service.

Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i Ladok. Vi ser gärna att du har intresse av att arbeta med studenter i en miljö som präglas av idrott och hälsa.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet, vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Varaktighet/Arbetsid

Tillsvidare, inledningsvis med 6 månaders provanställning. Heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Lön

Enligt överenskommelse. 

Ytterligare upplysningar lämnas av

Anna-Clara Kjellman (avdelningschef) 08-402 22 64, Ann-Sofi Grapengiesser (personalhandläggare) 08-402 22 47. Lars Pihl, (SACO), tel 08-402 22 51, Marjan Pontén (OFR/S) 08-16 14 57

Ansökan

Sista ansökningsdag den 20 juni 2011. Ange referens 14-312/11. Vi tar emot ansökan via e-post: registrator@gih.se