Studie- och karriärvägledare

TILLSÄTTNING AV ANSTÄLLNING SOM STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN (GIH)

Förvaltningschefen har den 28 september 2010 beslutat att anställa Liselotte Sandahl som studie- och karriärvägledare med placering vid utbildnings- och forskningsavdelningen vid GIH fr.o.m. den 1 december 2010 med 6 månaders provanställning. 

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av studie- och karriärvägledare vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 22 oktober 2010, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas. GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 28 september 2010  

Ann-Sofi Grapengiesser
Personalavdelningen   .............................................................................................

GIH är Sveriges enda fristående fackhögskola och kunskapscentrum för kombinationen fysisk aktivitet, idrott och hälsa. GIH utbildar lärare i idrott och hälsa, hälsopedagoger och tränare. GIH har ett stort kontaktnät, mångårig utbildnings- och forskningstradition samt ett utvecklat samarbete med idrottens olika organisationer. Högskolan har cirka 100 anställda och 600 studenter.  ¨

GIH utlyser en anställning som studie- och karriärvägledare   

För närvarande handläggs samtliga studentärenden inklusive studie- och karriärvägledning gemensamt av GIH:s studierektorer och Utbildnings- och forskningsavdelningen. GIH har nu beslutat att samla dessa arbetsuppgifter och inrätta en särskild anställning som studie- och karriärvägledare.    

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med 6 månaders initial provanställning. Tjänsten är placerad vid Utbildnings- och forskningsavdelningen vid GIH.   

Arbetsuppgifter 

Som GIH:s enda studie- och karriärvägledare kommer du att få möjlighet att bygga upp och bedriva en verksamhet som möter studenternas behov. De huvudsakliga arbetsuppgifterna kommer vara: 

 • studie- och karriärvägledning att handlägga studentärenden, t ex tillgodoräkningar, studieuppehåll, individuell studiegång 
 • att samordna stöd till funktionshindrade 
 • att vara handläggare och sekreterare i forsknings- och utbildningsnämndens programråd eller liknande organ 
 • studentrekrytering 
 • att bedriva omvärldsbevakning (t ex förändringar i utbildnings-/yrkesvärlden och på arbetsmarknaden) 
 • att sköta andra förekommande studieadministrativa uppgifter

Kvalifikationer 

 • Studie- och yrkesvägledarexamen från högskola/universitet
 • Eftersom du kommer att vara den enda studie- och karriärvägledaren vid GIH krävs att du har minst två års yrkeserfarenhet av liknande arbetsuppgifter vid högskola eller universitet. 
 • En viktig arbetsuppgift är att kommunicera muntligt och skriftligt med våra studenter och med vår personal. Det krävs därför att du har lätt för att uttrycka dig på svenska både i tal och skrift. 
 • God vana att arbeta med dator främst i Office-programmen
 • Stor vikt kommer också att läggas vid att dina personliga egenskaper, såsom att du är serviceinriktad, har dokumenterat god administrativ förmåga, har lätt för att samarbeta, är lösningsinriktad, flexibel samt att du har det driv och engagemang som behövs för att kunna bygga upp rollen som studievägledare vid GIH. Därtill ska du vara öppen för att ge och ta konstruktiv återkoppling, noggrann och stresstålig samt tycka om att arbeta med den bredd av arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter. 

Tillträde 

Snarast möjligt 

Ytterligare upplysningar lämnas av avdelningschef Anna-Clara Kjellman, tel 08-402 22 64 eller personalhandläggare Ann-Sofi Grapengiesser, tel 08-402 22 47.  

Fackliga företrädare är Lars Pihl, SACO-S, tel 08-402 22 51 och Marjan Pontén, OFR/S, tel 08- 16 14 57. 

Ansökan 

Sista ansökningsdag den 31 augusti 2010. Ange referens 14-352/10. Vi tar emot ansökan via e-post: registrator@gih.se