Registrator/högskolesekreterare

ANSLAG

Anslås 2012-01-24

Nedtas 2011-02-15

Dnr 14-648/11

TILLSÄTTNING AV ANSTÄLLNING AV REGISTRATOR/HÖGSKOLESEKRETERAE

Rektor Karin Henriksson-Larsén har den 24 januari 2012 beslutat att anställa Amanda Webrink som registrator/högskolesekreterare med för näravande placerad vid rektorsämbetet på GIH fr.o.m. den 1 februari 2012. Anställningen avser en tillsvidareanställning med en initial provanställning på 6 månader.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av registrator/högskolesekretare vid GIH skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 15 februari 2012, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 24 januari 2012

Ann-Sofi Grapengiesser

Personalavdelningen

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Delges de sökande via GIH:s hemsida enligt tidigare information.

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) är Sveriges enda fristående fackhögskola och kunskapscentrum för området idrott, fysisk aktivitet och hälsa. GIH utbildar lärare i idrott och hälsa, hälsopedagoger och tränare. GIH har ett stort kontaktnät, mångårig utbildnings- och forskningstradition samt ett utvecklat samarbete med lärosäten i omgivningen och idrottens olika organisationer. GIH har 120 anställda och cirka 1000 studenter. 2011 startade GIH:s egen forskarutbildning i idrottsvetenskap, 2012 står nybyggnationen klar och 2013 firar vi 200-års jubileum.

GIH söker registrator/högskolesekreterare

Vår registrator/rektorssekreterare går i pension och vi söker nu hennes ersättare. Anställningen är placerad vid rektorsämbetet vid högskolans förvaltning.  

Arbetsuppgifter

 • Du tar hand om inkommande post, registrering, diarieföring, arkivering samt andra uppgifter rörande dokumenthantering samt svarar på frågor från anställda och allmänhet.
 • Medverkar i utveckling av ärende- och diariehanteringssystemet W3D3 som är under införande, är stöd till anställda i hantering av W3D3
 • Utgör ett administrativt stöd högskolans ledning, såsom sekreterarskap i högskolestyrelsen, sekreterare i rektors besluts- och beredningsmöten, uppdatering av hemsidan, förberedelser till disputationer och andra akademiska högtider, tar emot externa gäster etc
 • Stöd till rektor och förvaltningschef i framtagande av olika beslutsunderlag samt i informationsspridning

Kvalifikationer

 • Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
 • Registratorutbildning eller motsvarande
 • God kunskap om de lagar och förordningar som styr verksamhetsområdet
 • God datavana samt erfarenhet av IT-baserade ärende- och dokumenthanteringssystem
 • Noggrann, strukturerad, har god förmåga att organisera och prioritera
 • Goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift
 • Du har lätt för att samarbeta och ett väl utvecklat sinne för service och samtidigt en förmåga att arbeta självständigt
 • Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som registrator i offentlig förvaltning samt av arkivering, och skulle tycka det var roligt i en miljö som präglas av idrott och hälsa

GIH verkar för mångfald och jämställdhet, vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Varaktighet/Arbetstid

Tillsvidare, inledningsvis med 6 månaders provanställning. Heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Lön

Enligt överenskommelse 

Ytterligare upplysningar lämnas av

 • Susanna Stymne Airey (förvaltningschef) 08-402 22 04
 • Ann-Sofi Grapengiesser (personalhandläggare) 08-402 22 47
 • Lars Pihl, (SACO) 08-402 22 51
 • Marjan Pontén (OFR/S) 08-16 14 57

Ansökan

Sista ansökningsdag den 8 december 2011. Ange referens 14-648/11. Vi tar emot ansökan via e-post: registrator@gih.se