Redaktör till Centrum för idrottsforskning

Centrum för idrottsforskning (CIF) har som uppgift att initiera, samordna, stödja och informera om forskning inom idrottens område. CIF har även till uppgift att följa upp statens stöd till idrotten. Verksamheten leds av en styrelse med en ordförande som utses av regeringen. CIF är administrativt knutet till Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) och har även sina lokaler vid GIH.

Vi söker en

Redaktör för Centrum för idrottsforsknings uppföljning av statens stöd till idrotten

Regeringen ger årligen Centrum för idrottsforskning (CIF) i uppdrag att analysera och följa upp statens stöd till idrotten. Under 2017 och 2018 ska CIF göra en fördjupad analys av jämställdheten inom idrotten.

Vi söker nu en driven redaktör. Du kommer att ansvara för att sammanställa de rapporter som ska lämnas in till regeringen i maj 2018.

Arbetsuppgifter

Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att vara redaktör för CIF:s årliga regeringsrapport Statens stöd till idrotten, samt en ny forskarantologi kopplad till 2017 års regeringsuppdrag. Du ansvarar för textredigering, korrektur och tryck av rapporten och antologin. I samband med överlämning av rapporterna hjälper du också till med informationsspridning av resultaten från uppföljningen. Utöver detta kommer du också att vara med och utveckla vår nya digitala plattform för statistik från uppföljningen av Statens stöd till idrotten.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har avlagt en akademisk examen motsvarande grundnivå samt har mycket goda kunskaper i det svenska språket.

Bedömningsgrunder

  • Mycket stor vikt läggs vid erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
  • Stor vikt läggs vid dokumenterade färdigheter i att göra diagram i Microsoft Excel
  • Stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga och kommunikations-förmåga och att du kan arbeta självständigt
  • Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, där vi ser att du som person är ansvarstagande, flexibel och initiativrik
  • Vikt fästs vid förmåga att förklara svåra saker på ett enkelt sätt
  • Vikt fästs vid dokumenterad erfarenhet av att arbeta med statistik
  • Vikt fästs vid kunskap om eller forskning kring jämställdhet
  • Vikt fästs vid erfarenhet av att arbeta med WordPress

Arbetsvillkor

Tidsbegränsad anställning på heltid i 6 månader med tillträde enligt överenskommelse, dock tidigast den 1 december 2017 med varighet längst till och med 30 juni 2018.

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av föreståndare för Centrum för idrottsforskning Christine Dartsch tel. 08-120 53 760

Fackliga företrädare är:

- Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 53 802

- Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 53 817

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska förutom ett personligt brev innefatta en sammanställning av utbildningar och anställningar (CV).

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH/CIF verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställnings-kategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Ansökan märkt med Dnr CIF 2017/11 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH/CIF senast den 1 oktober 2017.