Projektforskare till forskningsprojektet Fysiskt aktivitetsmönster och hälsosamma hjärnfunktioner

ANSLAG

Anslås 2017-08-23
Nedtas 2017-09-14
Dnr GIH 2017/259

Angående anställning som projektforskare till forskningsprojekt om fysisk aktivitetsmönster och hälsosamma hjärnfunktioner (100 %)

Prefekt Suzanne Lundvall har den 22 augusti 2017 beslutat att anställa Carla Nooijen som projektforskare till forskningsprojektet om fysisk aktivitetsmönster och hälsosamma hjärnfunktioner under perioden 1 november 2017 t.o.m. 2018-04-30

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av lektor vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 15 september 2017, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 23 augusti

Susanne Löthman

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida. 


 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan söker

Projektforskare till forskningsprojektet Fysiskt aktivitetsmönster och hälsosamma hjärnfunktioner (100 %)

med placering vid enheten för fysisk aktivitet och hälsa.

Ämnesbeskrivning

GIH genomför ett 4-årigt forskningsprojekt där vi studerar fysisk aktivitet och psykisk hälsa samt kognitiv förmåga. Detta fyraåriga projekt syftar till att öka förståelsen av den relativa betydelsen av stillasittande och träningsbeteende för hälsosamma hjärnfunktioner såsom kognitiv förmåga och psykisk hälsa.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår att bistå projektledarna i planering inför ett omfattande interventionsprojekt samt genomföra analyser i befintlig data på samband mellan fysiskt aktivitetsmönster och hälsosamma hjärnfunktioner och skriva artiklar.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

 • Avlagt akademisk doktorsexamen (PhD) i relevant ämnesområde.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • Mycket stor vikt läggs vid erfarenhet av att planera, samordna och genomföra större interventionsstudier med RCT-design kring fysisk aktivitet.
 • Stor vikt läggs vid erfarenhet av att skriva standardiserade studieprotokoll där olika aktörers roll framgår i arbete med interventionsprojekt.
 • Stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga och personlig lämplighet för anställningen såsom noggrannhet, förmåga till helhetsperspektiv, analytisk förmåga, samt förmåga att organisera, planera och samverka med såväl forskare som företag.
 • Vikt läggs vid förmåga att samverka med det omgivande samhället, både nationellt och internationellt.
 • Vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
 • Vikt läggs vid förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Varaktighet/Arbetstid

Tidsbegränsad anställning, 6 mån, motsvarande 100 % av heltid. Tillträde enligt överenskommelse, dock tidigast 1 september 2017.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Suzanne Lundvall, tel. 070-772 89 01

Fackliga företrädare är:

 • Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 53 802
 • Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 53 817

Projektledare:

 • Maria Ekblom, tel. 070-003 95 86
 • Erik Hemmingsson, tel 0736-334398

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

 • en sammanställning av utbildningar, anställningar, vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV),
 • en kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig och annan verksamhet,
 • Maximalt tre åberopade vetenskapliga publikationer kan bifogas.

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställnings-kategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfaren­heter.

Ansökan märkt med 2017/259 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 24 juni 2017.