Projektassistent till projekt för framtagande av kravprofil för yrkesgruppen hälsopedagoger (50 %)

Avbrytande av anställningsförfarande

 

Prefekt beslutar att avbryta utlysningen av tjänsten projektassistent till projektet för framtagande av kravprofil för yrkesgruppen hälsopedagoger. Anställningen avbryts på grund av ej behöriga sökanden.

Prefekt Suzanne Lundvall fattar beslutet efter föredragning av

HR-administratör Susanne Löthman.


 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter

Gymnastik- och idrottshögskolan söker:

Projektassistent till projekt för framtagande av kravprofil för yrkesgruppen hälsopedagoger (50%)

Ämnesbeskrivning

Vid GIH utbildas hälsopedagoger vid ett hälsopedagogprogram (180 hp) som ger en kandidatexamen i idrottsvetenskap med inriktning folkhälsa. Motsvarande utbildningar finns på andra högskolor, dock saknas idag en enhetlig kravprofil för yrkesgruppen. GIH har fått i uppdrag av forskningsinstitutet RISE att ta fram en sådan kravprofil för yrkesgruppen hälsopedagoger.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår att i samråd med projektledaren för projektet på GIH ta fram en kravprofil för yrkesgruppen hälsopedagoger. Kravprofilen ska innehålla till exempel formella utbildningskrav och examina, krav på praktik och erfarenhet samt efterfrågad kompetens för praktisk tillämpning av yrket. Jämförelse ska göras av utbildningar och examina i befintligt utbud, nationellt och i ett urval av europeiska länder. Urval av europeiska länder med specifika regioner är Holland, Spanien, Storbritannien samt Ungern. Delleverans ska göras till projektledaren under oktober 2018, och slutleverans beräknas ske i december 2018.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

  • avlagt kandidatexamen inom idrottsvetenskap, vårdvetenskap, medicin eller motsvarande område.
  • har dokumenterad erfarenhet av och/eller kunskap om hur hälsopedagogik utövas i praktiken.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

  • Mycket stor vikt läggs vid tidigare erfarenhet av att tolka, analysera och sammanställa information för beslutsunderlag, standardisering, kravprofil eller liknande.
  • Mycket stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga.
  • Stor vikt läggs vid förmåga att se och värdera andra funktioner och yrkesroller, sätta dem i relation till hälsopedagogyrket, och hur de bidrar till helheten.
  • Stor vikt läggs vid förmåga att själv ta initiativ för utveckling av arbetet och processen.
  • Stor vikt läggs vid förmåga att tillgodogöra sig, bearbeta och sammanfatta vetenskaplig och annan text på svenska och engelska.

Varaktighet/Arbetstid

Tidsbegränsad anställning, 5 mån, motsvarande 50% av heltid. Tillträde enligt överenskommelse, dock senast den 1 augusti 2018.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Suzanne Lundvall,

tel. 070-772 89 01

Fackliga företrädare är:

Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 53 802

Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 53 817

Projektledare:

Elin Ekblom Bak, tele 08-120 538 61

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:
en sammanställning av utbildningar, anställningar och vetenskapliga meriter (CV),

  • en kortfattad skriftlig redogörelse för tidigare arbetslivserfarenhet och vetenskaplig verksamhet
  • ett personligt brev.

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställnings-kategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfaren­heter.

Ansökan märkt med GIH 2018/240 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 30 maj 2018.