Projektassistent till forskningsprojektet mitokondriell dysfunktion vid för hård träning (60 %)

ANSLAG

Anslås 2018-05-31
Nedtas 2018-06-22
Dnr GIH 2018/197

Angående anställning som projektassistent till forskningsprojektet mitokondriell dysfunktion vid hård träning (60 %)

Prefekt har den har den 30 maj 2018 beslutat att anställa Lina Nilsson som projektassistent.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av projektassistent vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 21 juni 2018, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 31 maj 2018

Susanne Löthman

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.


 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan söker:

Projektassistent till forskningsprojektet mitokondriell dysfunktion vid för hård träning (60 %)

med placering vid enheten för Prestation och träning.

Ämnesbeskrivning

GIH har en lång tradition av arbetsfysiologisk forskning med inriktning på muskulär anpassning till träning. Projektet syftar till att öka förståelsen kring vad som sker i muskulaturen vid alltför belastande konditionsträning.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår att vara ansvarig för träning, arbetsfysiologiska och kliniska tester, blodprovstagning och biokemiskt laboratoriearbete. Sökande ska också ha det övergripande ansvaret för standardisering och insamling av kostdata från försökspersonerna under studieperioden.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

  • Avlagt minst kandidatexamen inom idrottsvetenskap, idrottsfysiologi, medicin eller motsvarande område.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

  • Mycket stor vikt läggs vid erfarenhet av fysiologiska arbetsförsök samt att utföra vetenskapligainterventionsstudier
  • Stor vikt läggs vid dokumenterad kunskap om kostrådgivning
  • Stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga, skicklighet i datahantering och analytisk förmåga
  • Stor vikt läggs vid dokumenterad praktisk erfarenhet av coaching inom konditionsidrotter på elitnivå

Varaktighet/Arbetstid

Tidsbegränsad anställning, 2 mån, motsvarande 60 % av heltid. Tillträde 1 juli 2018 eller enligt överenskommelse.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av chef för prestation och träning, Hans Rosdahl 08-120 537 37 eller Projektledare, Filip Larsen 08-120 538 21

Fackliga företrädare är:

Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 53 802
Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 53 817

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

  • En sammanställning av utbildningar, anställningar och vetenskapliga meriter (CV),
  • Kortfattad skriftlig redogörelse för tidigare arbetslivserfarenhet och vetenskaplig verksamhet

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställnings-kategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfaren­heter.

Ansökan märkt med GIH 2018/197 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 1 maj 2018.