Projektassistent till forskningsprojekt om tidig specialisering inom estetisk idrott och dans (20 %

ANSLAG

Anslås 2018-09-03
Nedtas 2018-09-25
Dnr GIH 2018/310

Angående anställning som projektasisstent till forskningsprojekt om tidig specialicering inom estetisk idrott och dans (20 %)

Prefekt har den 3 september 2018 beslutat att anställa Alitze Fransson som projektassistent under perioden 3 september 2018 – 28 februari 2019.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av adjunkt vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 24 september 2018, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 3 september 2018

Kimmy Tran Ho

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.


 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola och firade 200 år under 2013 i nyrenoverade lokaler. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers och idrottsvetare. GIH har en egen forskarutbildning i idrottsvetenskap och bedriver avancerad forskning inom idrottsområdet; ofta i nära samarbete med idrottsrörelsen, skolan, hälsosektorn, samhället samt med svenska och internationella universitet och högskolor. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan söker:

Projektassistent till forskningsprojekt om tidig specialisering inom estetisk idrott och dans (20 %)

Ämnesbeskrivning

GIH har erhållit ett mindre anslag för att studera tidig specialisering inom estetisk idrott och dans. Den huvudsakliga frågan som berörs är om de som specialiserar sig tidigt utmärker sig gällande föräldraengagemang, perfektionism och/eller välmående.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna kommer att innefatta följande:

 • Projektorganisering/projektkoordinering såsom att boka tider för datainsamlingar med förbund och föreningar, rekrytera samt kommunicera med deltagare
 • Datainsamlingar via enkäter med unga idrottare och dansare. Vissa datainsamlingar sker i Stockholmsområdet, medan andra kommer att innefatta resor till träningsläger, tävlingar och dylikt. Enstaka övernattningar kommer därför att förekomma, liksom vissa datainsamlingar på kvällar och helger
 • Databearbetning inklusive inmatning av enkätdata
 • Samarbete med doktorand gällande ovanstående
 • I övrigt förekommande arbetsuppgifter inom ramen för projektet.

Projektorganisation samt datainsamlingar sker på svenska, medan samarbete inom forskningsgruppen, det vill säga med projektansvariga samt doktorand, sker huvudsakligen på engelska.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

 • Gymnasieexamen,
 • Goda akademiska kunskaper i idrottspsykologi (minst 15 hp).

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

Mycket stor vikt läggs vid:

 • Erfarenhet av arbete med barn och/eller ungdomar inom idrott eller dans,
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska,
 • God förmåga att organisera, planera, och arbeta självständigt, liksom att samarbeta,
 • Personlig lämplighet för anställningen; personen ska vara noggrann, ha analytisk förmåga, samt ha lätt för att kommunicera med såväl barn som högre chefer och ledare.

Stor vikt läggs vid:

 • Grundläggande kunskaper i forskningsmetodik.

Vikt läggs vid:

 • Erfarenhet av att genomföra enkätdatainsamlingar,
 • Teoretiska kunskaper kring perfektionism, föräldraengagemang och/eller välmående,
 • Kunskap och erfarenhet inom estetisk idrott och/eller dans.

Varaktighet/Arbetstid

Tidsbegränsad anställning i 6 månader motsvarande 20 % av heltid. Tillträde den 1 september 2018 eller enligt överenskommelse.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Har du frågor om tjänstens innehåll är du välkommen att kontakta projektledare Sanna Nordin-Bates: sanna.nordin-bates@gih.se

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Suzanne Lundvall,

tel. 070-772 89 01

Fackliga företrädare är:

Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 53 802

Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 53 817

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

 • Ett kortfattat brev där du beskriver ditt intresse och personliga lämplighet för tjänsten (max 1 sida A4)
 • En sammanställning av relevanta utbildningar, anställningar, vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV; max 5 sidor A4),
 • Intyg på erhållna högskolepoäng inom idrottspsykologi (LADOK-utdrag).

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställnings-kategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfaren­heter.

Ansökan märkt med Dnr GIH 2018/310 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 13 augusti 2018.