Projektassistent till forskningsprojekt (50 %)

ANSLAG

Anslås 2016-11-29

Nedtas 2016-12-21

Dnr GIH 2016/523

ANGÅENDE ANSTÄLLNING AV PROJEKTASSISTENT TILL FORSKNINGSPROJEKTET FYSISK AKTIVITETSMÖNSTER OCH HÄLSOSAMMA HJÄRNFUNKTIONER (50 %)

Rektor Karin Larsén har den 29 november 2016 beslutat att anställa Annika Palmqvist och Kristina Larsson som projektassistenter under perioden 5 december 2016 t.o.m 5 juli 2017.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av adjunkt vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 20 december 2016, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 28 november 2016

Susanne Löthman

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola som firade 200 år förra året i nyrenoverade och utbyggda lokaler. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers och idrottsvetare. År 2011 startade GIH:s egen forskarutbildning i idrottsvetenskap och inom GIH bedrivs avancerad forskning inom idrottsområdet; ofta i nära samarbete med idrottsrörelsen, skolan, samhället samt med svenska och internationella universitet och högskolor. På GIH arbetar 140 anställda och går cirka 1 000 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan söker:

Projektassistent till forskningsprojektet FYSISKT AKTIVITETSMÖNSTER OCH HÄLSOSAMMA HJÄRNFUNKTIONER (50 %)

med placering vid enheten för Fysisk aktivitet och hälsa.

Ämnesbeskrivning

GIH har erhållit ett stort anslag för att studera fysisk aktivitet och psykisk hälsa samt kognitiv förmåga. Detta fyraåriga projekt syftar till att öka förståelsen av den relativa betydelsen av stillasittande och träningsbeteende för hälsosamma hjärnfunktioner.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår att under handledning ansvara för insamling av konditionsdata, mental hälsa och kognitiv förmåga i projektet "Fysiskt aktivitetsmönster och hälsosamma hjärnfunktioner" på företag i olika orter i södra och mellersta Sverige.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

  • avlagt kandidatexamen eller masterexamen inom idrottsvetenskap, hälsopedagogik, fysioterapi, medicin eller motsvarande område.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

  • Mycket stor vikt läggs vid erfarenhet av att genomföra submaximala konditions­test på cykelergometer samt erfarenhet av objektiv mätning av fysisk aktivitet.
  • Stor vikt läggs vid erfarenhet av att genomföra stora enkätdatainsamlingar.
  • Stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga och personlig lämplighet för anställningen; personen ska vara noggrann, ha helhetsperspektiv, analytisk förmåga, förmåga att organisera, planera och samverka med såväl forskare som företag.
  • Vikt läggs vid förmåga att samverka med det omgivande samhället, både nationellt och internationellt.
  • Vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
  • Vikt läggs vid arbetslivserfarenhet, i synnerhet från privat sektor.
  • Vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Varaktighet/Arbetstid

Tidsbegränsad anställning, 7 månader, motsvarande 50 % av heltid. Tillträde snarast möjligt, dock tidigast 1 december 2016.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Suzanne Lundvall, tel. 070-772 89 01.

Fackliga företrädare är Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 53 802 och Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 53 817.

Projektledare är Maria Ekblom, tel. 070-003 95 86 och Victoria Blom, tel. 070-721 30 29.

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

  • en sammanställning av utbildningar, anställningar, vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV),
  • en kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig och annan verksamhet,

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställnings-kategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfaren­heter.

Ansökan märkt med Dnr GIH 2016/523 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 31 oktober 2016.