Projektassistent till forskningsprojektet nutritionens betydelse för den muskulära anpassningen till träning

ANSLAG

Anslås 2017-06-08
Nedtas 2017-06-30
Dnr GIH 2017/211

Angående anställning som projektassistent till forskningsprojektet nutritionens betydelse för den muskulära anpassningen till träning

Prefekt Suzanne Lundvall har den 7 juni 2017 beslutat att anställa Sebastian Edman som projektassistent under perioden 7 juni 2017 t.o.m. 7 juli 2017.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av projektassistent vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 29 juni 2017, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 8 juni 2017

Susanne Löthman

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.


 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter

Gymnastik- och idrottshögskolan söker

Projektassistent till forskningsprojektet nutritionens betydelse för den muskulära anpassningen till träning (100 %)

med placering vid enheten för Prestation och träning.

Ämnesbeskrivning

GIH har en lång tradition av arbetsfysiologisk forskning med inriktning på muskulär anpassning till träning. Projektet syftar till att öka förståelsen för de underliggande mekanismerna bakom nutritionens inverkan på träningsanpassningen.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår att genomföra biokemiska och molekylärbiologiska analyser på befintliga muskelprover från friska försökspersoner som deltagit i olika arbetsförsök. Framför allt kommer analyser såsom Western blot och RT-PCR att genomföras.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

  • avlagt kandidatexamen eller masterexamen inom idrottsvetenskap, idrottsfysiologi, medicin eller motsvarande område.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

  • Stor vikt läggs vid erfarenhet av laboratoriearbete framför allt vad gäller analyser på humana muskelprover
  • Stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga och personlig lämplighet för anställningen såsom noggrannhet och analytisk förmåga.

Varaktighet/Arbetstid

Tidsbegränsad anställning, 1 mån, motsvarande 100 % av heltid. Tillträde enligt överenskommelse, dock tidigast 7 juni 2017.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Suzanne Lundvall, tel. 070-772 89 01

Fackliga företrädare är:

  • Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 538 02
  • Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 538 17

Projektledare:

  • Eva Blomstrand, tel. 08-120 538 21
  • Karin Söderlund, tel. 08-120 538 19

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

  • en sammanställning av utbildningar, anställningar, vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV),
  • en kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig och annan verksamhet,

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställnings-kategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfaren­heter.

Ansökan märkt med 2017/211 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 28 maj 2017.