Projektassistent inom projekt om hälsotester, inriktning fysisk aktivitet och hälsa (50 %)

ANSLAG

Anslås 2017-03-27

Nedtas 2017-04-18

Dnr GIH 2017/51

Angående anställning som projektassistent inom projektet om hälsotester, inr fysisk aktivitet och hälsa (50 %)

Prefekt Suzanne Lundvall har den 27 mars 2017 beslutat att anställa Manne Godhe som projektassistent under perioden 27 mars 2017 t.o.m. 15 september 2017.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av projektassistent vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 18 april 2017, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 27 mars 2017

Susanne Löthman

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.


Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan söker

Projektassistent inom projekt om hälsotester, inriktning fysisk aktivitet och hälsa (50 %)

För närvarande med placering vid institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Ämnesbeskrivning

Idrottsvetenskap är flervetenskapligt ämne. Vid GIH förekommer undervisning och forskning inom de humanbiologiska och humanistiska och samhällsvetenskapliga kunskapsfälten. Sedan många år sker framtagande och vidareutveckling av de i undervisningen ingående hälsoprojekten vid GIH. Den aktuella tjänstens inriktning är testverksamhet i ämnesområdet folkhälsa inriktning fysisk aktivitet, med mätmetodik av olika fysiologiska tester och fysisk aktivitet.

Vid GIH finns Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC), Åstrandlaboratoriet (ÅL) och Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV).

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår att under handledning ansvara för insamling av data för olika fysiologiska tester och hälsoenkätfrågor om upplevd hälsa och fysiska aktivitetsvanor. I anställningen kan arbetsuppgifter som projektledning av hälsotester komma att ingå för hela eller delar av projekt med inriktning fysisk aktivitet.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som projektassistent på denna tjänst är den som har:

 • avlagt grundläggande examen i idrott/idrottsvetenskap samt masterexamen inom området för tjänsten, samt har
 • avlagt hälsopedagogexamen eller 90 hp i folkhälsa, inriktning fysisk aktivitet

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • Mycket stor vikt läggs vid skicklighet och erfarenhet av de relevanta ämnesområdena för anställningens inriktning.
 • Mycket stor vikt läggs vid djupa och breda kunskaper inom kunskapsområdet mätning av fysiologiska tester (maximala tester av kondition och styrka) och fysisk aktivitet inom hälsoprojekt med fysisk aktivitet.
 • Stor vikt läggs vid erfarenhet av arbete med folkhälsa med inriktning mot fysisk aktivitet, inklusive projekt-/delprojektledning.
 • Stor vikt fästs vid förmåga att samarbeta med kollegor och fungera väl i arbetslag.
 • Stor vikt läggs vid personlig lämplighet såsom ansvarstagande och engagemang.
 • Vikt läggs vid förmåga att samverka med det omgivande samhället.
 • Vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt i word- eller pdf-format. Ansökan skall innefatta följande handlingar:

 • En sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska och administrativa meriter (CV)
 • Kortfattad skriftlig redogörelse om erfarenhet av olika fysiologiska tester och annan verksamhet
 • Lista på referenspersoner

Ovanstående ska kunna intygas vid anmodan.

Varaktighet/Arbetstid

Tidsbegränsad anställning motsvarande 50 % av heltid 6 månader, med start så snart som möjligt enligt överenskommelse.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Lämnas av enhetschef Eva Andersson 0739 – 46 00 34.
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Suzanne Lundvall, tel. 070-772 89 01.

Fackliga företrädare är: Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 53 802 samt Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 53 817.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställnings-kategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Ansökan

Ansökan märkt med Dnr GIH 2017/51 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 23/2 2017.