Personalchef

ANSLAG

Anslås 2012-02-02

Nedtas 2011-02-23

Dnr 14-640/11

TILLSÄTTNING AV PERSONALCHEF VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN (GIH)

Rektor Karin Henriksson-Larsén har den 2 februari 2012 beslutat att anställa Marie-Louise Schüssler som personalchef och avdelningschef personal- och ekonomiavdelningen fr.o.m. den 10 april 2012. Anställningen avser en tillsvidareanställning.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av registrator/högskolesekretare vid GIH skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 23 februari 2012, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 2 februari 2012

Ann-Sofi Grapengiesser

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida enligt tidigare information.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) är Sveriges enda fristående fackhögskola och kunskapscentrum för området idrott, fysisk aktivitet och hälsa. GIH utbildar lärare i idrott och hälsa, hälsopedagoger och tränare. GIH har ett stort kontaktnät, mångårig utbildnings- och forskningstradition samt ett utvecklat samarbete med lärosäten i omgivningen och idrottens olika organisationer. GIH har ca 120 anställda och cirka 1000 studenter. 2011 startade GIH:s egen forskarutbildning i idrottsvetenskap, 2012 står nybyggnationen klar och 2013 firar vi 200-års jubileum.

Gymnastik- och idrottshögskolan söker

PERSONALCHEF

Vill Du arbeta med personalfrågor i en organisation präglad av idrott- och hälsa? GIH är en kunskapsmiljö med lång historia och idag växer högskolan kraftigt. GIH präglas av ett modernt nytänkande kring ledarskap och utveckling och har nyligen infört en ny organisation för att ännu bättre svara upp mot framtida krav och målbilder. Vi söker nu Dig som vill vara med och driva utveckling och förnyelse inom personalområdet och bidra på vår resa mot ett attraktivt lärosäte i tiden tillsammans med övriga organisationen.

Personal- och ekonomiavdelningen

Personal- och ekonomiavdelningen utgör ett professionellt stöd åt högskolan och ingår i högskolans förvaltning. På personal- och ekonomiavdelningen arbetar fyra personer förutom personalchefen; en personalhandläggare, två ekonomiassistenter och en inköpare. Dessutom finns ekonomichefen på avdelningen.

Ansvarsområden och arbetsuppgifter

Som Personalchef ansvarar Du tillsammans med ledningen för högskolans personalpolitik och driver organisationsutveckling, långsiktig kompetensförsörjning och värdegrundsarbete. Personalchefen är placerad i förvaltningschefens ledningsgrupp och är även med i rektors ledningsråd. 

De dagliga frågorna är av både operativ och strategisk karaktär och innefattar t.ex:

 • Rekrytering  och kompetensutveckling
 • Chefsstöd, chefsutveckling
 • Organisationsutveckling
 • Policys, planer, kartläggningar
 • Arbetsmiljöfrågor
 • Förhandlingar 

Som personalchef är du chef för personal- och ekonomiavdelningen. Detta innebär att Du leder en avdelning som inkluderar både personal-, ekonomi- och inköpsfrågor, även om verksamhetsansvaret för ekonomifrågor ligger på ekonomichefen.

Din bakgrund:

 • Du vill:leda och förbättra personalområdet på GIH i en omväxlande, utmanande och utvecklande fas.

 • Du kan: agera med lyhördhet, inlevelseförmåga och integritet.

 • Du är: en kommunikativ, engagerad och målinriktad ledare som kan arbeta både strategiskt och operativt. Du prioriterar mellan stort och smått, är uthållig och strukturerad.

Du har:

 • Akademisk examen inom relevant område 
 • Dokumenterad, bred, flerårig erfarenhet av kvalificerat personalarbete
 • Mycket goda kunskaper inom arbetsrätt och förhandlingsvana inom det arbetsrättsliga området.
 • Chefserfarenhet
 • Erfarenhet av arbete från den offentliga sfären innebärande kunskap om gällande ramverk
 • Mycket god skriftlig och muntlig förmåga i svenska, god förmåga i engelska

Det är meriterande om du har:

 • Erfarenhet av arbete från högskolesektorn

 • Erfarenhet av organisationsutveckling, ledarutveckling, strategiska kompetensfrågor

Vi erbjuder:

 • En öppen miljö präglad av samhörighet och stolthet
 • Engagerade medarbetare och kollegor
 • En spännande utvecklingsfas med stora möjligheter till påverkan och inflytande
 • En arbetsplats som betonar balans mellan arbete och fritid
 • Individuell kompetensutvecklingsplan

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

GIH samarbetar med Peyron Rekrytering i denna anställning.  

Om du har frågor rörande befattningen är du välkommen att kontakta Ann Peyron Östlund på Peyron Rekrytering, tel 070-744 42 42.

Varaktighet/arbetstid

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträdesdag enligt överenskommelse. GIH tillämpar 6 månaders provanställning.

Lön


Individuell lönesättning tillämpas.

Upplysningar  

Upplysningar om anställningen lämnas av Ann Peyron Östlund på Peyron Rekrytering 070-744 42 42 och förvaltningschef Susanna Stymne Airey 08-4022204 eller mobil 070-5529498

Fackliga företrädare är Lars Pihl, SACO-S, tel 08-402 22 51, Marjan Pontén, OFR/S, tel 08-16 14 57. 

Ansökan:
Ansökan märkt med Ref nr.14-640/11  skall ställas till Registrator och skickas digitalt till registrator@gih.se. Ansökan skall vara inkommen till GIH senast den 30 november 2011.