Löne- och ekonomiadministratör

ANSLAG

Anslås 2010-12-20
Nedtas 2011-01-10
Dnr 14-602/10

TILLSÄTTNING AV ANSTÄLLNING SOM LÖNE- OCH EKONOMIADMINISTRATÖR VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN (GIH)

Förvaltningschef Susanna Stymne Airey har den 20 december 2010 beslutat att anställa Anneli Sällström som löne- och ekonomiadministratör med placering vid personalavdelningen på GIH fr o m den 21 februari 2011. Anställningen avser en tillsvidareanställning med en initial provanställning på 6 månader.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av löne- och ekonomiadministratör vid GIH skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 10 januari 2011, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 20 december 2010
Ann-Charlotte Jensen
Personalavdelningen


 

GIH är Sveriges enda fristående fackhögskola och kunskapscentrum för kombinationen fysisk aktivitet, idrott och hälsa med traditioner som sträcker sig bakåt till 1813. GIH utbildar lärare i idrott och hälsa, hälsopedagoger och tränare. GIH har ett stort kontaktnät, mångårig utbildnings- och forskningstradition samt ett utvecklat samarbete med idrottens olika organisationer. Högskolan har cirka 100 anställda och 600 studenter.

GIH utlyser anställning som löne- och ekonomiadministratör

Anställningen avser en tillsvidareanställning på heltid med en initial provanställning på 6 månader. Tjänsten är f n placerad på personalavdelningen vid GIH. Anställningen innebär att till ca 50% arbeta med löneadministration och 50% med ekonomiadministration. Tonvikten på löne- och ekonomiadministration kan dock komma att förändras framgent.

Arbetsuppgifter

 • Självständigt arbete med att administrera löner för GIH:s anställda
 • Löpande ekonomiarbete såsom t ex leverantörsreskontra och bokföring
 • Ansvar för behörigheter och allmän systemadministration i Agresso (lön, ekonomi och PA-delen)
 • Publicering och uppdatering av GIH:s intranät avseende personal- och ekonomifrågor
 • Sedvanliga för anställningen andra vanligt förekommande arbetsuppgifter

Kvalifikationer

 • Gymnasiekompetens
 • Minst två års erfarenhet av kvalificerat arbete med löne- och ekonomiadministration
 • God kompetens inom Excel och övriga Officeprogram
 • Erfarenhet av att arbeta i Agresso löne- eller ekonomisystem
 • God förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift
 • Intresse för att arbeta med både löne- och ekonomifrågor

Mycket stor vikt kommer att fästas vid de personliga egenskaperna

 • Noggrann med dokumenterat god administrativ förmåga
 • Samarbetsförmåga
 • Serviceinriktad och pedagogisk
 • Självständig och initiativrik
 • Integritet
 • Flexibel

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter samt att intresse finns för vår verksamhet inom idrott och hälsa.

Tillträde

Enligt överenskommelse

Ytterligare upplysningar lämnas av

Personalchef
Ann-Charlotte Jensen
tel 08-402 22 61

Ekonomichef
Björn Wallmo
tel 08-402 22 65

Löne- och ekonomiadministratör
Maria Melin
tel 08-402 22 85

Fackliga företrädare är
Lars Pihl, SACO/S,
tel 08-402 22 51

Marjan Pontén,
OFR/S,
tel 08-16 14 57

Ansökan

Sista ansökningsdag 19 november 2010. Ange referens 14-602/10

Vi tar emot ansökan via e-post: registrator@gih.se