Laboratorieinstruktör

ANSLAG

Anslås: 16 februari 2016

Nedtas: 8 mars 2016

Dnr Ö 2016/561

Tillsättning av Laboratorieinstruktör vid LTIV

Rektor Karin Larsén har beslutat att anställa Fredrik Tinmark som laboratorieinstruktör på deltid (50 %) fr.o.m. den 1 mars 2016.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 8 mars 2016, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 16 februari 2016

Petra Persson

HR-handläggare

--------------------

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola och firade 200 år under 2013 i nyrenoverade och utbyggda lokaler. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers och idrottsvetare. År 2011 startade GIH:s egen forskarutbildning i idrottsvetenskap och inom GIH bedrivs forskning inom idrottsområdet; ofta i nära samarbete med idrottsrörelsen, skolan, hälsosektorn, samhället samt med svenska och internationella universitet och högskolor. GIH har 140 anställda och på högskolan går cirka 1000 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan söker laboratorieinstruktör

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna kommer i huvudsak att genomföras inom den idrottsvetenskapliga utbildnings- samt utvecklings- och forskningsverksamheten vid laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV). Detta innebär att planera och förbereda undervisning och handledning där apparatur- och testuppställningar förekommer samt att instruera lärare och studenter i fält- och laboratoriebaserade metoder. Utöver detta ingår även generell laboratorie- administration såsom beställning av varor, bokning av lokaler, utlämning och inventering av test- och mätutrustning samt underhåll av idrottsvetenskapliga mätmetoder.

Vissa arbetsuppgifter som i huvudsak är knutna till idrottsvetenskaplig forskningsverksamhet tillkommer. Detta innebär planering och förberedelser inför och genomförande av försök inom tillämpad idrottsforskning samt statistisk analys.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

  • Magister eller masterexamen med idrottsvetenskaplig inriktning. Examen på forskarnivå är meriterande.
  • Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter i ett idrottsvetenskapligt laboratorium enligt ovan.
  • Förtrogenhet med metoder för 2D och 3D rörelseanalys inkluderande viss programmering.
  • Erfarenhet av metoder för testning av generella fysiska delkapaciteter.
  • Erfarenhet av underhåll samt utveckling av idrottsvetenskaplig mätutrustning.
  • Erfarenhet av undervisning och handledning inom idrott/idrottsvetenskap och träningslära framförallt på grundnivå.
  • Goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
  • En god samarbetsförmåga, är långsiktigt ansvarstagande, strukturerad och noggrann samt har ett stort engagemang för arbetsuppgifterna.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet, vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Varaktighet/Arbetstid

Tillsvidareanställning motsvarande 50 % av heltid. GIH tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Upplysningar

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:

Pia Lundquist Wanneberg, prefekt, 08-120 53 709

Johnny Nilsson, föreståndare LTIV, 070-699 22 98

Hans Rosdahl, områdesansvarig LTIV, 08-120 537 37

Fackliga företrädare är: Anna Ekenberg, (SACO) 08-120 53 802 och Marjan Pontén (OFR/ST) 08-120 53 817

Ansökan

Sista ansökningsdag är 2015-12-09. Märk ansökan med Dnr Ö 2015/561. Vi tar emot ansökan via e-post: registrator@gih.se