Laboratorieingenjör

ANSLAG 

Anslås 2011-07-05

Nedtas 2011-07-27

Dnr 14-297/11

TILLSÄTTNING AV ANSTÄLLNING SOM LABORATORIEINGENJÖR VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN (GIH)

Förvaltningschef Susanna Stymne Airey har den 5 juli 2011 beslutat att anställa Olga Tarassova som laboratorieingenjör med placering vid institutionen för idrotts- och hälsovetenskap på GIH fr. o m den 1 september 2011. Anställningen avser en tillsvidareanställning.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställningen skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 27 juli 2011, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 7 juli 2011

Ann-Sofi Grapengiesser

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida enligt tidigare information.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) är Sveriges enda fristående fackhögskola och kunskapscentrum för området idrott, fysisk aktivitet och hälsa. GIH utbildar lärare i idrott och hälsa, hälsopedagoger och tränare. GIH har ett stort kontaktnät, mångårig utbildnings- och forskningstradition samt ett utvecklat samarbete med lärosäten i omgivningen och idrottens olika organisationer. GIH har ett 100-tal anställda och cirka 800 studenter. 2011 startar GIH:s egen forskarutbildning i idrottsvetenskap, 2012 står nybyggnationen klar och 2013 firar vi 200-års jubileum.

GIH söker laboratorieingenjör

Arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak att vara knutna till idrottsvetenskaplig forskningsverksamhet vid laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll. Detta innebär deltagande i planering av, förberedelser inför och genomförande av försök, ansvar för insamling, bearbetning, sammanställning och statistisk analys av försöksdata samt medverkan vid rapportering av resultat. Du ska vara administrativt stöd till forskare samt genomföra metodundervisning och laborationer för studenter. Viss statistikhjälp med studenternas examensarbeten ingår också.

Kvalifikationer

  • Högskoleexamen inom naturvetenskap om minst 120 poäng, alt. ingenjörsexamen
  • Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter i rörelseanalyslaboratorium
  • Förtrogenhet med följande programvaror: Matlab, Visual3D, Qualisys Track Manager, Spike2 och Statistica eller motsvarande
  • Erfarenhet av experimentell styrkemätning med isokinetiska dynamometrar eller motsvarande
  • Erfarenhet av underhåll av experimentell- och mätutrustning
  • Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift
  • Du är strukturerad, noggrann, flexibel och har god samarbetsförmåga

GIH verkar för mångfald och jämställdhet, vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Varaktighet/Arbetstid

Tillträde enligt överenskommelse. Tillsvidare med en initial 6-månaders provanställning.

Lön

Enligt överenskommelse

Kontaktpersoner

Toni Arndt, 073-620 76 77, t f ansvarig för laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll, Maria Ekblom, 08-402 22 40,  t f ansvarig för laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll, Ann-Sofi Grapengiesser, personalhandläggare 08-402 22 47

Lars Pihl, (SACO), 08-402 22 51, Marjan Pontén (OFR/ST) 08-16 14 57

Ansökan

Sista ansökningsdag den 10 juni 2011 .Ange referens 14-297/11. Vi tar emot ansökan via e-post: registrator@gih.se