Kommunikatör

ANSLAG

Anslås 2012-11-21

Nedtas 2012-12-13

Dnr 14-482/12

TILLSÄTTNING AV KOMMUNIKATÖR

Förvaltningschef Susanna Stymne Airey har den 21 november 2012 beslutat att anställa Louise Ekström som kommunikatör med placering vid rektors kansli på GIH fr.o.m. den 1 januari 2013, tillsvidare dock längst t o m den 31 december 2014 enl. LAS § 5 punkt 1.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av kommunikatör vid GIH skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 13 december 2012, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 21 november 2012

Ann-Sofi Grapengiesser

Personalavdelningen

 • ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) är Sveriges enda fristående fachögskola och kunskapscentrum för området idrott, fysisk aktivitet och hälsa. GIH utbildar lärare i idrott och hälsa, hälsopedagoger och tränare. GIH har ett stort kontaktnät, mångårig utbildnings- och forskningstradition samt ett utvecklat samarbete med lärosäten i omgivningen och idrottens olika organisationer. GIH har ca 140 anställda och cirka 1000 studenter. 2011 startade GIH:s egen forskarutbildning i idrottsvetenskap. Vi har nyligen flyttat in i nya samt renoverade lokaler och 2013 firar vi 200-års jubileum.

 

GIH söker en kommunikatör

Vill du vara med och bidra i en organisation präglad av idrott och hälsa? GIH är en kunskapsintensiv organisation som har expanderat kraftigt under de senaste åren. GIH befinner sig i en utvecklingsfas där utvecklingen av den externa kommunikationen är en viktig strategisk fråga. Vi söker nu ytterligare en kommunikatör som vill bidra till att kommunicera GIH:s varumärke samt tillgängliggöra den forskning, utbildning och samverkan som bedrivs vid GIH.

Arbetsuppgifter 

 • Du ansvarar för den externa kommunikationen vid högskolan
 • Du skriver webbartiklar, pressmeddelanden, nyhetsbrev
 • Du skall kommunicera och tillgängliggöra den forskning, utbildning och samverkan som bedrivs vid GIH
 • Du producerar presentationsmaterial som stöd för andra avdelningar
 • Du medverkar i att utveckla GIH:s kommunikationsplan
 • Du arbetar med omvärldsbevakning för GIH:s räkning
 • Du arbetar med kommunikationen av GIH:s 200-års jubileum
 • Du ansvarar för att driva alumniverksamheten
 • Övriga arbetsuppgifter inom området

Kvalifikationer

 • Högskoleutbildning inom journalistik, medie- eller kommunikationsvetenskap, marknadsföring eller annan likvärdig utbildning
 • Vi söker dig som har arbetat minst två år med liknande arbetsuppgifter från högskola eller liknande verksamhet.
 • Du har en god stilistisk förmåga och är en van skribent
 • Kan förstå och tillgängliggöra vetenskapliga texter och material
 • Goda kunskaper i svenska och engelska
 • Goda webbkunskaper och insikt i social medier
 • Du är drivande, strukturerad och kreativ
 • Du är utåtriktad, inger förtroende och har förmåga att bygga varaktiga relationer 

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Varaktighet/Arbetstid

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med start så snart som möjligt. 

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av förvaltningschef Susanna Stymne Airey, 070-552 94 98 eller kommunikatör Sofie Kierkegaard, 08-120 53 708.

Fackliga företrädare är Lars Pihl, SACO-S, tel 08-120 53 751, Marjan Pontén, OFR/S, tel 08-120 53 817 


Ansökan

Ansökan märkt med Ref nr: 14-482/12 ska ställas till registrator@gih.se eller Registrator, Box 5626, 114 86 Stockholm och vara inkommen till GIH senast den 1 oktober 2012.