It-tekniker

ANSLAG

Anslås: 20 januari 2014

Nedtas: 10 februari 2014

Dnr Ö 2013/288

Tillsättning av IT-tekniker vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Förvaltningschef Susanna Stymne Airey har beslutat att ge Charlie Skog provanställning (enligt LAS 6 §) som IT-tekniker på heltid fr o m 1 mars 2014.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av IT-tekniker skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 10 februari 2014, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 20 januari 2014

Åsa Westerlund

Personalhandläggare

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) är Sveriges enda fristående fackhögskola och kunskapscentrum för området idrott, fysisk aktivitet och hälsa. GIH utbildar lärare i idrott och hälsa, hälsopedagoger och tränare. GIH har ett stort kontaktnät, mångårig utbildnings- och forskningstradition samt ett utvecklat samarbete med lärosäten i omgivningen och idrottens olika organisationer. GIH har ca 140 anställda och cirka 1000 studenter. 2011 startade GIH:s egen forskarutbildning i idrottsvetenskap. Vi har nyligen flyttat in i nya samt renoverade lokaler och 2013 firar vi 200-års jubileum.

GIH söker IT-tekniker

Vi söker en ordningssam och serviceinriktad IT-tekniker. Du kommer ingå i avdelningen Intendentur och service. Avdelningen har till uppgift att se till att alla GIH:s administrativa och tekniska IT system och apparaturer underhålls och fungerar tillfredsställande för alla användare. Vi erbjuder ett stimulerande arbete i ett team vars främsta mål är att ge service och support.

Arbetsuppgifter

Du kommer att tillsammans med en annan IT-tekniker svara för att lösa tekniska problem både akut och i förebyggande syfte där även handledning och instruktion av personal och studenter ingår som en del i arbetet.

Du arbetar självständigt med felsökning av IT system, nätverk och hanterar felavhjälpning i befintliga systeminstallationer.

Kvalifikationer

  • Gymnasieutbildning med IT-inriktning
  • Bred teknisk IT kunskap och erfarenhet kring IT baserade system och nätverk.
  • Erfarenhet av windowsmiljöer samt hantering av konton och grupper i Exchange och Active Directory.
  • Praktiska kunskaper om generell felsökning av IT och nätverksbaserade lösningar.
  • Behärska engelska i tal och skrift.
  • Du har erfarenhet av att följa etablerade processer och rutiner, men kan också komma med idéer för att utveckla och förbättra arbetsmetoderna.

För detta jobb krävs en självständig, ordningssam, serviceinriktad och social person med stor flexibilitet som kan hantera varierande arbetsbelastning och tvära omprioriteringar.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Vi ser gärna att du har intresse av att arbeta med studenter och personal i en miljö som präglas av idrott och hälsa.

Helg och kvällsarbete kan förekomma ett antal gånger per år vid större service och underhållsarbeten.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet, vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Varaktighet/Arbetstid

Tillsvidare med en 6-månaders initial provanställning. Heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Upplysningar

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Fredrik Nilsson, Chef intendentur och service, 08-120 537 34.

Fackliga företrädare är: Lars Pihl, (SACO) 08-120 53 751 och Marjan Pontén (OFR/ST) 08-120 53 817

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 28 november 2013. Märk ansökan med Dnr Ö 2013/288. Vi tar emot ansökan via e-post: it-tekniker@gih.se.