Inköpare med ansvar för upphandling och avtal

ANSLAG

Anslås 2011-08-19

Nedtas 2011-09-12

Dnr 14-265/11

TILLSÄTTNING AV ANSTÄLLNING SOM INKÖPARE MED ANSVAR FÖR UPPHANDLING OCH AVTAL VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN

Rektor har den 19 augusti 2011 beslutat att anställa Lien Ha Mellerborg som inköpare med ansvar för upphandling och avtal fr.o.m. den 1 september 2011 med placering vid personal- och ekonomiavdelningen. Anställningen avser en tillsvidareanställning med en initial 6-månaders provanställning.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av inköpare med ansvar för upphandling och avtal vid GIH skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 12 september 2011, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 19 augusti 2011

Ann-Sofi Grapengiesser

Personalavdelningen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) är Sveriges enda fristående fackhögskola och kunskapscentrum för området idrott, fysisk aktivitet och hälsa. GIH utbildar lärare i idrott och hälsa, hälsopedagoger och tränare. GIH har ett stort kontaktnät, mångårig utbildnings- och forskningstradition samt ett utvecklat samarbete med lärosäten i omgivningen och idrottens olika organisationer. GIH har ett 100-tal anställda och cirka 800 studenter. 2011 startar GIH:s egen forskarutbildning i idrottsvetenskap, 2012 står nybyggnationen klar och 2013 firar vi 200-års jubileum.

GIH söker inköpare med ansvar för upphandling och avtal

Arbetsuppgifter

 • Införa, implementera och kvalitetssäkra högskolans inköpsrutiner
 • Avropa från ramavtal, direktupphandla samt genomföra upphandlingar
 • Genomföra inköp, ge stöd kring inköp, upphandling och avtal
 • Medverka i införandet av E-handel
 • Utbilda i frågeställningar kring inköp, upphandling samt avtalsrätt
 • Stöd i allmänna och högskolejuridiska frågor

 Kvalifikationer

 • Högskoleutbildning inom ekonomi eller juridik
 • Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
 • Goda kunskaper i lagen om offentlig upphandling
 • God kunskap i svenska och engelska i tal och skrift
 • God förmåga att kommunicera 
 • Kan på ett pedagogiskt sätt förmedla dina kunskaper
 • Du är drivande, strukturerad, noggrann och har god samarbetsförmåga
 • Meriterande är om du har breda kunskaper inom juridik.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet, vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Varaktighet/Arbetstid

Tillsvidare med en initial 6-månaders provanställning. Du kommer att vara placerad vid personal- och ekonomiavdelningen.

Lön

Enligt överenskommelse

Kontaktpersoner

Ann-Charlotte Jensen, avdelningschef 08-402 22 61

Ann-Sofi Grapengiesser, personalhandläggare 08-402 22 47

Lars Pihl, (SACO), 08-402 22 51, Marjan Pontén (OFR/ST) 08-16 14 57

Ansökan

Sista ansökningsdag den 23 maj 2011. Ange referens 14-265/11. Vi tar emot ansökan via e-post: registrator@gih.se