IT-tekniker (50 %)

ANSLAG

Anslås 2016-12-19

Nedtas 2017-01-11

Dnr GIH 2016/611

ANGÅENDE ANSTÄLLNING SOM IT-TEKNIKER

Förvaltningschef Björn Sandahl har den 19 december 2016 beslutat att anställa Cesar Llantoy som It-tekniker under perioden 1 januari 2017 t.o.m 30 juni 2017.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av adjunkt vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 11 januari 2017, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

 

Stockholm den 19 december 2016

Susanne Löthman

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.


 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan söker en

IT-TEKNIKER på halvtid

Vi söker en ordningsam och serviceinriktad IT-tekniker för ett tidsbegränsat uppdrag fram till den 30 juni 2017. Tjänstens omfattning är 50 % av heltid.

Du kommer ingå i avdelningen Intendentur och service. Avdelningen har till uppgift att se till att alla GIH:s administrativa och tekniska IT-system och apparaturer underhålls och fungerar tillfredsställande för alla användare.

Vi erbjuder ett stimulerande arbete i ett team vars främsta mål är att ge service och support, där den främsta uppgiften för denna IT-tjänst är supportfrågor.

Arbetsuppgifter

Du kommer att tillsammans med två andra IT-tekniker svara för att lösa tekniska problem både akut och i förebyggande syfte där även handledning och instruktion av personal och studenter ingår som en del i arbetet. Denna tjänst har ett tydligt fokus på support och användarfrågor.

Du arbetar självständigt med felsökning av IT-system och nätverk och hanterar felavhjälpning i befintliga systeminstallationer med fokus på användarstöd och systemstöd.

Kvalifikationer

  • Gymnasieutbildning med IT-inriktning eller motsvarande kunskaper.
  • Bred teknisk IT-kunskap och erfarenhet kring IT-baserade system och nätverk.
  • Erfarenhet av windowsmiljöer samt hantering av konton och grupper i Exchange och Active Directory.
  • Praktiska kunskaper om generell felsökning av IT-och nätverksbaserade lösningar.
  • Behärska engelska i tal och skrift.
  • Du har erfarenhet av att följa etablerade processer och rutiner, men kan också komma med idéer för att utveckla och förbättra arbetsmetoderna.

För detta jobb krävs en självständig, ordningsam, serviceinriktad och social person med stor flexibilitet som kan hantera varierande arbetsbelastning och tvära omprioriteringar. Vi ser att du har ett tydligt intresse av att arbeta med studenter och medarbetare i en miljö som präglas av idrott och hälsa.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet, vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Varaktighet/Arbetstid

Tidsbegränsad anställning som IT-tekniker från och med 1 januari 2017 till och med 30 juni 2017. Tjänstens omfattning är 50 % av heltid.

Helg- och kvällsarbete kan förekomma ett antal gånger per år vid större service- och underhållsarbeten.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Upplysningar

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Fredrik Nilsson, Chef Intendentur och service, 08-120 537 34.

Fackliga företrädare är Anna Ekenberg, (SACO) 08-120 53 802 och Marjan Pontén (OFR/ST) 08-120 53 817.

Ansökan

Ansökan märkt med Dnr GIH 2016/611 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 7 december 2016.

Ansökan ska innehålla CV och personligt brev och handlingarna ska vara i word- eller pdf-format.