Högskoleadjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära (30%).

ANSLAG

Anslås: 2018-11-22
Nedtas: 2018-12-13
Dnr: GIH 2018/472

Angående tjänsten som Högskoleadjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära (30%).

Rektor Per Nilsson har den 25 oktober 2018 beslutat att avbryta anställningsförfarandet till rubricerad befattning.

En myndighets beslut om att avbryta ett anställningsförfarande får inte överklagas enligt Anställningsförordningen § 21.

Beslut i detta ärende har fattats av rektor Per Nilsson efter föredragning av prefekt Suzanne Lundvall.

Stockholm den 22 november 2018

Kimmy Tran Ho

Lön- och HR-administratör